Sprawdzian szóstoklasisty 2014, odpowiedzi, arkusze

Odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty będzie można znaleźć na serwisie Eduladnia.pl po godzinie 12.00. Sprawdź, ile udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie szóstoklasisty 2014.

Na sprawdzianie, każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi. Sprawdzian szóstoklasisty rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 60 minut. Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!

Sprawdzian szóstoklasisty to jeden z pierwszych tak ważnych sprawdzianów w życiu uczniów szkół podstawowych. Jest on obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

Dyrekcja może wziąć wyniki pod uwagę w sytuacji, kiedy uczeń chce kontynuować naukę poza jego rejonem zamieszkania lub jeśli chce się uczyć w renomowanym gimnazjum niepublicznym.

Sprawdzian szóstoklasisty - powiedz, jak ci poszło!

Bezpośrednio po sprawdzianie w komentarzach pod tekstem będziecie mogli porozmawiać o swoich odpowiedziach oraz ponarzekać na trudność zadań. Powiedzcie, jak wam poszło, co wam się nie podobało, jakich wyników się spodziewacie. TUTAJ O GODZINIE 12 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014!

Jak wygląda sprawdzian szóstoklasisty?

Na sprawdzian szóstoklasisty składają się zadania z matematyki i przyrody, historii i języka polskiego. Uczniowie ponadto mają za zadanie napisać dłuższą wypowiedz na określony temat. Na sprawdzianie znajdują się również zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz prawda - fałsz. Sprawdzian ma na celu również zweryfikować następujące umiejętności:

- czytanie: rozumienie tekstu, odnajdywanie potrzebnych informacji, rozumienie symboli,

- pisanie: odróżnienie form odpowiedzi, formułowanie odpowiednich zdań w sposób logiczny,

- rozumowanie: potrafi ustalić gdzie i kiedy miały miejsce wydarzenia, o które jest pytany,

- korzystanie z informacji: potrafi odszukać potrzebne wiadomości,

- wykorzystywanie wiedzy w praktyce: zdobyte umiejętności potrafi wykorzystać w życiu codziennym.

Więcej o: