Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - jak się do niego przygotować?

W 2014 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej odbędzie się 1 kwietnia (wtorek). Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00. Sprawdzian potrwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

W 2014 r. sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej odbędzie się 1 kwietnia (wtorek). Uczniowie rozpoczną pracę z zestawem zadań o godz. 9:00. Sprawdzian potrwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Ilu uczniów napisze sprawdzian szóstoklasisty w 2014 roku? TUTAJ O GODZINIE 12 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014!

W 2014 r. do sprawdzianu zostało zgłoszonych 350 941 uczniów, dla których przygotowanych zostało ogółem 17 zestawów zadań, w tym 16 zestawów w języku polskim i jeden w języku litewskim.

Co będzie sprawdzał sprawdzian szóstoklasisty?

Zadania umieszczone w teście będą odpowiadały standardom wymagań egzaminacyjnych i sprawdzą wiedzę i umiejętności uczniów z kilku dziedzin, które uczniowie powinni opanować w trakcie nauki w szkole podstawowej.

Są to:

I. Czytanie

II. Pisanie

III. Rozumowanie

IV. Korzystanie z informacji

V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Kiedy zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne?

1 kwietnia około godz. od godziny 12:00 arkusze będą dostępne na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także - jak zwykle na stronie Edulandia.pl. Tegoroczny sprawdzian po raz ostatni będzie przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. Od 2015 r. będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w 2014 roku

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zaświadczenia z wynikiem sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem szkolnym.

Jak przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty?

Sprawdzian szóstoklasisty nie ma decydującego wpływu na dalszą naukę. Wszyscy absolwenci szkół podstawowych muszą być przyjęci do gimnazjów. Jedynie w przypadku osób, które będą starały się o przyjęcie do gimnazjum z innego rejonu, mogą zostać poproszone o dostarczenie zaświadczenia z wynikiem sprawdzianu szóstoklasisty: zobacz więcej.

Dlatego więc sprawdzian szóstoklasisty najlepiej jest potraktować jak kolejny sprawdzian, który należy napisać w trakcie nauki w szkole podstawowej, test, który po prostu sprawdza wiedzę uczniów.

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów najlepiej zastosować się do kilku rad:

- nie spiesz się - podczas sprawdzianu będzie wystarczająco dużo czasu na to, żeby przeczytać wszystkie polecenia i rozwiązać wszystkie zadania. Czasem lepiej przeczytać jedno polecenie trzy razy, niż zrozumieć je źle.

- czytaj wszystko uważnie - na sprawdzianie mogą czyhać pułapki - wykreśl wyrazy, które NIE pasują/wykreśl wyrazy, które pasują - jeden wyraz, a jaka zmiana! Uważaj więc na takie pułapki, bo mogą słono kosztować - najłatwiej jest w ten sposób stracić cenne punkty.

- pamiętaj o ważnych elementach - jeśli w poleceniu trzeba będzie napisać list, koniecznie pamiętaj o elementach wymaganych w liście, jeśli trzeba napisać instrukcję, nie można pomylić jej z opowiadaniem, jeśli zaś autorzy arkusza proszą o napisanie opowiadania, nie możne to być instrukcja...

- matematyka nie tylko w głowie - w kilku zadaniach z matematyki w arkuszu znajdzie się wolne miejsce na rozwiązania. W takim przypadku nie licz wszystkiego w głowie stwierdzając, że przecież zadanie nie jest trudne, tylko zapisz wszystkie obliczenia. Jeśli któreś z nich pominiesz, możesz stracić punkty!

- pisz czytelnie - nawet najlepsze wypracowanie, czy najwspanialszy list trzeba rozczytać, by w pełni móc zachwycać się geniuszem jego autora. Pamiętaj, że nie piszesz tego tylko dla siebie.

- zachowaj spokój - nawet jeśli wydaje ci się, że któreś zadanie jest trudne i nie będziesz w stanie go rozwiązać, omiń je i wróć do niego na końcu, kiedy wszystkie inne zadania będą już rozwiązane. Zastanów się nad nim wtedy spokojnie. A pewnością uda ci się je rozwiązać!

Jeśli chcesz poćwiczyć przed sprawdzianem, polecamy bazę tekstów Edulandii.

Więcej o: