Wzory na maturę z matematyki 2024. O tych regułach warto pamiętać na egzaminie dojrzałości

Wzory na maturę z matematyki 2024 to obowiązkowa porcja wiedzy, którą należy opanować przed egzaminem. Matura to dla wielu uczniów moment decydujący o przyszłej ścieżce edukacyjnej. Aby pomóc w skutecznej nauce i przygotowaniach, warto poznać kluczowe wzory i zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie.

Wzory na maturę z matematyki, czyli co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin dojrzałości

Wzory na maturę z matematyki 2024 to tylko część informacji, jakie uczeń musi przyswoić przed podejściem do egzaminu. Wielu z nich zaczyna naukę matematyki z pewnymi obawami, ale pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest systematyczność i praktyka. Po pierwsze, zrozumienie podstawowych koncepcji i reguł jest kluczowe. Zamiast próbować zapamiętywać wszystkie wzory na pamięć, warto koncentrować się na zrozumieniu, dlaczego i w jakich kontekstach dany wzór jest używany. Głębsze zrozumienie pomoże elastycznie stosować wiedzę podczas rozwiązywania zadań.

 • Rozwiązywanie różnorodnych zadań to kluczowy element przygotowań. Przećwicz różne typy zadań, ćwicz na przykładowych arkuszach z poprzednich lat, zanurz się w problemach wymagających myślenia analitycznego.
 • Chwilowe utknięcie to naturalna część procesu nauki. Nie bój się pytać nauczyciela, kolegów czy korzystać z dostępnych źródeł online, które oferują wyjaśnienia i przykłady.
 • Pamiętaj, że egzamin maturalny to nie tylko test wiedzy, ale także umiejętności radzenia sobie z presją czasu. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań w ograniczonym czasie mogą sprawić, że staniesz się pewniejszy w obliczu egzaminacyjnej atmosfery.

Czy na maturze z matematyki są wzory? Wybawienie dla maturzystów

Czy na maturze z matematyki są wzory? To pytanie, które wielu uczniów nurtuje w okresie przygotowań do egzaminu dojrzałości. Odpowiedź brzmi: tak, na maturze wiele wzorów znajduje się w karcie, z której może korzystać uczeń podczas rozwiązywania zadań. Jednak kluczowe jest ich wcześniejsze poznanie i zrozumienie oraz umiejętne wykorzystanie. Nie ma potrzeby zapamiętywania wszystkich wzorów na pamięć. Zamiast tego, należy skoncentrować się na zrozumieniu, dlaczego dany wzór istnieje i jak go stosować w różnych sytuacjach. Takie zachowanie pozwoli elastycznie podejść do zadań, które pojawią się na egzaminie.

To, co naprawdę się liczy na egzaminie, to umiejętność zastosowania wzorów w praktyce. Często zadania wymagają przekształcenia wzoru lub dostosowania go do konkretnych danych. Dlatego ważne jest, aby uczeń trenował rozwiązywanie różnorodnych zadań, ćwicząc nie tylko sam wzór, ale także sposób myślenia matematycznego. Czy są dostępne wzory na maturze? Tak, ale nie są to gotowe odpowiedzi. To narzędzia, które pomogą analizować problemy i osiągać wyniki. Pamiętać warto, że matura z matematyki to nie tylko test wiedzy, ale także umiejętności myślenia analitycznego i logicznego. Ćwicz jak najwięcej, eksploruj różne metody rozwiązywania zadań i buduj swoją pewność siebie.

Zobacz wideo Czy każde dziecko może być dobre z matematyki?

Wzory z matematyki na maturę: te, których nie znajdziesz w karcie przygotowanej przez komisję

Na oficjalnej karcie wzorów na maturze z matematyki znajdziesz kluczowe wzory i informacje, które są uznawane za podstawowe i powszechnie używane. Jednak istnieją wzory, które niekoniecznie są zawarte na standardowej karcie wzorów, a mogą być użyteczne w bardziej zaawansowanych zadaniach.

Błąd bezwzględny i względny:

 • x - to dokładna wartość
 • x0 - to zmierzona (przybliżona) wartość
 • błąd bezwzględny liczymy ze wzoru: Δx=|x−x0|
 • błąd względny ze wzoru: δ=Δxx=|x−x0|x

Różne własności liczb:

Należy pamiętać podstawowe cechy podzielności liczb:

 • Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jest parzysta.
 • Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr dzieli się przez 3.
 • Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli jej ostatnia cyfra dzieli się przez 5.
 • Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest parzysta i suma jej cyfr jest podzielna przez 3.
 • Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.

Warto umieć również zapisywać liczby parzyste: 2n oraz nieparzyste: 2n+1, gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą.

Funkcje:

Z funkcji warto pamiętać, kilka definicji, których nie ma w tablicach:

 • oś odciętych - to oś x-ów
 • oś rzędnych - to oś y-ów
 • miejsce zerowe - to argument x, dla którego funkcja przecina się z osią x-ów. 
 • dziedzina - to zbiór wszystkich x-ów funkcji
 • zbiór wartości - to zbiór wszystkich y-ów funkcji

Funkcja kwadratowa:

 • Funkcja kwadratowa dana wzorem ogólnym f(x)=ax²+bx+c przecina oś y-ów w wartości równej c (ponieważ f(0)=c).
 • Jeśli funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe: x1 oraz x2, to wierzchołek paraboli W=(p,q) ma współrzędną x-ową p dokładnie pośrodku między miejscami zerowymi, czyli p=(x1+x2)/2.

Wzory dostępne na maturze z matematyki, czyli co zawiera karta wzorów

Karta wzorów z matematyki zawiera wzory dotyczące następujących zagadnień:

 1. Wartość bezwzględna liczby
 2. Potęgi i pierwiastki
 3. Logarytmy
 4. Silnia. Współczynnik dwumianowy
 5. Wzór dwumianowy Newtona
 6. Wzory skróconego mnożenia
 7. Ciągi
 8. Funkcja kwadratowa
 9. Geometria analityczna
 10. Planimetria
 11. Stereometria
 12. Trygonometria
 13. 13.  Kombinatoryka
 14. Rachunek prawdopodobieństwa
 15. Parametry danych statystycznych
 16. Granica ciągu
 17. Pochodna funkcji
 18. Tablica wartości funkcji trygonometrycznych

Zobacz też: Nauczycielka zostawiła notatkę na sprawdzianie ucznia. Chodzi o to, jak wykonał zadanie

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.