Matura 2020. Lektury obowiązkowe. Spis lektur do matury

Lektury obowiązkowe na maturze zaliczają się do podstawy programowej w danym roku szkolnym. Znajomość wybranego tekstu pomoże nam napisać wysoko punktowane wypracowanie. Sprawdź wykaz lektur do matury 2020.

Lektury obowiązkowe: dlaczego warto je znać?

Znajomość lektur obowiązkowych jest konieczna, jeśli maturzysta chce osiągnąć wysoki wynik z egzaminu. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym, która w tym roku rozpocznie się 8 czerwca 2020 o godzinie 9:00, będzie składała się z dwóch części:

 • testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego
 • wypracowania na zadany temat

Na wykonanie obydwu części uczeń ma 170 minut. Egzamin z języka polskiego obejmuje także część ustną, gdzie również może przydać się znajomość lektur obowiązkowych. W tym roku nie odbędzie się ona jednak dla wszystkich. Do egzaminu ustnego przystąpią tylko osoby, którym jest on niezbędny dla rekrutacji na studia zagraniczne lub konieczność ta, wynika z umów międzynarodowych. Termin egzaminów ustnych ustalany jest indywidualnie dla każdego ucznia, w dniach określonych przez harmonogram zatwierdzony przez CKE. Trwa on około 30 minut, podczas których sprawdzana jest umiejętności tworzenia wypowiedzi w oparciu o tekst. 

Znajomość lektur jest niezbędna do osiągnięcia zadowalającego wyniku egzaminu. Najwięcej punktów można bowiem osiągnąć dzięki wypracowaniu. W arkuszu maturalnym znajdziemy dwa tematy, spośród których uczeń musi wybrać jeden i napisać wypracowanie na minimum 250 słów tj. około 2 strony A4:

 • pierwszy temat wymaga stworzenia rozprawki problemowej w nawiązaniu do dołączonego do zadania utworu literackiego - epickiego lub dramatycznego;
 • drugi temat wymaga interpretacji znajdującego się w arkuszu wiersza.

Zobacz też: Tablice matematyczne - przydatne wzory matematyczne dla maturzystów

Lektury obowiązkowe: matura 2020

Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określona została lista lektur obowiązkowych na maturę 2020. Należą do nich:

 • Jan Kochanowski Treny
 • Jan Kochanowski Pieśni
 • Jan Kochanowski Psałterz Dawidów
 • Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz Dziady, cz. II i cz. III
 • Ignacy Krasicki Bajki
 • Bogurodzica
 • Jan Kochanowski Fraszki
 • Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem
 • Molier Skąpiec
 • Henryk Sienkiewicz Potop
 • Stanisław Wyspiański Wesele
 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 • Aleksander Fredro Zemsta
 • Bolesław Prus Lalka
 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

Zobacz też: Szkoła nie chce testów na koronawirusa, a żąda od maturzystów oświadczeń. Kuratorium zdziwione

Lektury do matury: czy wystarczy znajomość streszczeń?

Wielu uczniów uważa, że maturę z języka polskiego da się zdać wyłącznie w oparciu o znajomość streszczeń lektur do matury. Osiągnięcie 30 proc. wymaganych punktów nie jest trudnym wyczynem. Jednak chcąc zdobyć wynik, który otworzy nam drzwi na jedną z prestiżowych uczelni, nie możemy opierać się wyłącznie o streszczenia. Napisanie wypracowania, które da nam maksymalną liczbę punktów wymaga znajomości nie tylko lektury, ale także innych tekstów literackich. Dodatkowo trzeba mieć dużą swobodę językową i wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu sztuki, kultury i literatury. 

Zobacz wideo Terminy matur 2020

Wykaz lektur do matury na poziomie podstawowym

Poniżej znajdziesz wykaz lektur do matury zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla osób przystępujących do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym:

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska Granica
 • Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
 • Sławomir Mrożek Tango
 • Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Sofokles Król Edyp
 • William Szekspir Makbet
 • Molier Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 • Joseph Conrad Jądro ciemności
 • Albert Camus Dżuma
 • Bolesław Leśmian – wybór wierszy
 • Julian Tuwim – wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
 • Czesław Miłosz – wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert – wybór wierszy
 • Miron Białoszewski – wybór wierszy
 • Wisława Szymborska – wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak – wybór wierszy
 • Jan Twardowski – wybór wierszy
 • Horacy – wybór pieśni

Spis lektur do matury na poziomie rozszerzonym

Abiturienci, którzy zdecydują się przystąpić do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zobowiązani są do zapoznania się z pozycjami znajdującymi się w spisie lektur do matury rozszerzonej. Znajdują się w nim:

 • Jan Kochanowski Treny
 • Juliusz Słowacki Kordian
 • Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
 • Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka Proces
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Zobacz też: Matura 2020: harmonogram. Kiedy odbędzie się egzamin dojrzałości?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.