Matura 2020. Tablice matematyczne - przydatne wzory matematyczne dla maturzystów

Tablice matematyczne to jedna z pomocy, z których korzystać może zdający egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jakie przydatne wzory tam znajdziemy?

Tablice matematyczne: matura 2020

Matematyka to jedna z najtrudniejszych dziedzin dla polskich uczniów. Od lat badania wskazują, że większość z nich ma większe lub mniejsze problemy z opanowaniem materiału z tego przedmiotu. Dlatego kilka lat temu, kiedy postanowiono przywrócić obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki zdania uczniów, rodziców i nauczycieli na ten temat były podzielone. Niemniej jednak od 2010 wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego muszą zdać także matematykę, minimum na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystępują wyposażeni w: linijkę, cyrkiel, prosty kalkulator oraz tablice matematyczne przygotowane specjalnie na maturę. 

Zobacz też: Matura 2020: harmonogram. Kiedy odbędzie się egzamin dojrzałości?

Wzory matematyczne, czyli matura nie taka straszna, jak się wydaje

Wzory matematyczne na maturze, podobnie jak możliwość korzystania z linijki, cyrkla i co ważne również prostego kalkulatora, mają za zadanie pomóc przystępującym do egzaminu w rozwiązywaniu zadań, które przed nimi postawiono. Na poziomie podstawowym, który zdać musi każdy absolwent szkoły średniej, w ciągu 170 minut należy rozwiązać zadania, za które łącznie można uzyskać aż 50 punktów. Jednak, aby zdać egzamin wystarczy mieć 30% wszystkich punktów, tj. 15. 

Zobacz też: Matura 2020. Próbne arkusze znów z wpadką. Uczniowie: Tym razem egzamin z 2017. Na tym nie koniec

Wzory do matury, których nie musisz pamiętać

Przystępując do pisemnego egzaminu z matematyki, uczniowie mają do dyspozycji przydatne wzory do matury, które zebrane są w formie tablic matematycznych.

Tablice matematyczne podzielone zostały na następujące rozdziały:

 1. Wartość bezwzględna liczby
 2. Potęgi i pierwiastki
 3. Logarytmy
 4. Silnia. Współczynnik dwumianowy
 5. Wzór dwumianowy Newtona
 6. Wzory skróconego mnożenia
 7. Ciągi
 8. Funkcja kwadratowa
 9. Geometria analityczna
 10. Planimetria
 11. Stereometria
 12. Trygonometria
 13. Kombinatoryka
 14. Rachunek prawdopodobieństwa
 15. Parametry danych statystycznych
 16. Granica ciągu
 17. Pochodna funkcji
 18. Tablica wartości funkcji trygonometrycznych

Wzory matematyczne: matura 2020. Skąd wziąć tablice?

Wzory matematyczne do matury 2020 każdy uczeń dostaje na sali egzaminacyjnej. Zaopatrzenie uczniów w tablice matematyczne leży w gestii szkoły, która otrzymuje odpowiednie pakiety od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wzór tablic niezmienny jest od 2010 roku, czyli od momentu kiedy matematyka wróciła jako przedmiot obowiązkowy. Warto, aby uczniowie wcześniej zapoznali się z wyglądem i treścią tablic matematycznych do matury 2020, gdyż ułatwi im to korzystanie z nich podczas egzaminu, gdzie dochodzi stres i znalezienie odpowiedniego działu może się okazać czasochłonne. To, jak wyglądają wzory matematyczne maturalne można sprawdzić na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz podległych jej Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Zobacz wideo Terminy matur 2020

Przydatne wzory matematyczne, których nie znajdziesz w tablicach maturalnych

Jednak, aby nie było tak łatwo, nie wszystkie potrzebne wzory zostały umieszczone w tablicach matematycznych do matury. Maturzyści muszą wykazać się też własną znajomością różnorakich zagadnień z tego przedmiotu. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wzorów spoza tablic:

 • Funkcje

Z działu dotyczącego funkcji warto pamiętać następujące informacje:

 • oś odciętych - to oś x
 • oś rzędnych - to oś y
 • miejsce zerowe - to argument x, dla którego funkcja przecina się z osią x
 • dziedzina - to zbiór wszystkich x funkcji
 • zbiór wartości - to zbiór wszystkich y funkcji

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Funkcja kwadratowa

O funkcji kwadratowej trzeba pamiętać, że:

 • funkcja kwadratowa dana wzorem ogólnym f(x)=ax2+bx+c przecina oś y w wartości równej c gdyż f(0)=c
 • kiedy funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe: x1 oraz x2, to wierzchołek paraboli W=(p,q) ma współrzędną x p dokładnie pośrodku między miejscami zerowymi
 • aby znaleźć minimum i maksimum funkcji w przedziale a,b należy policzyć f(a) i f(b), a także sprawdzić czy współrzędna x wierzchołka p należy do przedziału a,b. Jeżeli tak, to następnie trzeba obliczyć f(p) i z wartości f(a), f(b) i f(p) wybrać wartość najmniejszą i największą.

Zobacz też: Kiedy matury 2020? Są już wytyczne i terminy egzaminu dojrzałości