Matura 2020: harmonogram. Kiedy zaczynają się matury?

Harmonogram matur 2020 jest już znany, ale wcześniej egzaminowi dojrzałości towarzyszyła wielka niewiadoma. Jedno jest pewne - obecny rocznik maturzystów nie ma lekko. Jak wygląda kalendarz matur w tym roku?

Kiedy zaczynają się matury? Niepewność związana z sytuacją w kraju

Kiedy zaczynają się matury? Pytanie zadawane przez nauczycieli, uczniów i rodziców długo pozostawało bez odpowiedzi. Obecnie znamy już terminy, ale sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym stworzyła szczególne warunki dla zdających egzamin dojrzałości w 2020 roku. Planowany na maj, może rozpocząć się dopiero w miesiąc później. Takie decyzje zostały podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z pewnym polepszeniem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i przywracaniem funkcjonowania kolejnych gałęzi gospodarki i sfer życia społecznego.

Zobacz też: Matura 2020. Ilu absolwentów przystąpi do egzaminu? Oto najpopularniejsze wśród maturzystów przedmioty

Kalendarz maturalny - co z egzaminami ustnymi?

Kalendarz maturalny w 2020 roku nie będzie uwzględniał egzaminów ustnych, z których Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało z powodów związanych z trudnościami w zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych.

Istnieje jeden wyjątek: będą mogły domagać się egzaminu ustnego osoby, którym jest on niezbędny dla rekrutacji na studia zagraniczne lub konieczność ta, wynika z umów międzynarodowych. Możliwość zdania takiej matury będą mieli uczniowie, którzy do 20 maja zgłosili taką chęć do dyrektora szkoły. 

Zobacz też: Dariusz Piontkowski na Twitterze: Zagrożenie podczas matur mniejsze niż podczas zakupów

Kalendarz matur 2020: zasady miniamnestii maturalnej

Dariusz Piontkowski ogłosił warunki miniamnestii maturalnej. Do egzaminu dojrzałości nie będą musieli ponownie przystępować abiturienci, którzy deklarowali ponowne przystąpienie w 2020 roku, ale:

 • z każdego przedmiotu obowiązkowego osiągnęli przynajmniej 30% z egzaminu pisemnego
 • przystąpili do części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego  

Warunkiem skorzystania z miniamnestii jest spełnienie powyższych wytycznych - pozostałe osoby nie otrzymają świadectwa maturalnego. 

Harmonogram matur 2020 i zasady na egzaminach

Według harmonogramu matur 2020, egzaminy rozpoczną się 8 czerwca, ale będą przebiegały w odmienny sposób niż dotychczas. Wytyczne dla ich przeprowadzenia w sprawny i bezpieczny sposób zostały wspólnie opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny. Co się zmieni?

 • uczniowie będą musieli mieć zakryte usta i nos wchodząc na salę egzaminacyjną;
 • zdający maturę będą mogli zdjąć maseczki po zajęciu miejsca na sali;
 • jeśli dana osoba nie może zakrywać ust - musi to zostać zgłoszone dyrektorowi do 29 maja 2020 r.;
 • w trakcie zdawania egzaminów na terenie szkoły mogą przebywać: uczniowie, pracownicy oświaty i personel medyczny;
 • zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą wnosić zbędnych rzeczy (w tym książek i telefonów);
 • ławki muszą być rozstawione w odstępach wynoszących 1,5 m;
 • po wyjściu zdających każdorazowo odkaża się ławki i miejsca, w których przebywali.
Zobacz wideo Terminy matur 2020

Matura 2020: terminy poszczególne egzaminy 

Terminy matur 2020, obowiązujące zdających egzamin dojrzałości, prezentują się następująco:

 • 8 czerwca - język polski (podstawa i rozszerzenie)
 • 9 czerwca - matematyka (podstawa)
 • 9 czerwca - język łaciński i kultura antyczna (podstawa i rozszerzenie)
 • 10 czerwca - język angielski (podstawa i rozszerzenie)
 • 15 czerwca - matematyka (rozszerzenie)
 • 15 czerwca - filozofia (podstawa i rozszerzenie)
 • 16 czerwca - biologia (podstawa i rozszerzenie)
 • 16 czerwca - wiedza o społeczeństwie (podstawa i rozszerzenie)
 • 17 czerwca - chemia (podstawa i rozszerzenie)
 • 17 czerwca - informatyka (podstawa i rozszerzenie)
 • 18 czerwca - język niemiecki (podstawa, rozszerzenie, poziom dwujęzyczny)
 • 19 czerwca - historia sztuki (podstawa i rozszerzenie)
 • 19 czerwca - geografia (podstawa i rozszerzenie)
 • 22 czerwca - język włoski (podstawa i rozszerzenie)
 • 22 czerwca - język łemkowski (podstawa i rozszerzenie)
 • 23 czerwca - język francuski (podstawa i rozszerzenie)
 • 24 czerwca - fizyka (podstawa i rozszerzenie)
 • 24 czerwca - historia (podstawa i rozszerzenie)
 • 25 czerwca - język hiszpański (podstawa i rozszerzenie, poziom dwujęzyczny)
 • 26 czerwca - język rosyjski (podstawa i rozszerzenie, poziom dwujęzyczny)
 • 29 czerwca - języki mniejszości narodowych i przedmioty zdawane w języku obcym przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych

Zobacz też: Co dalej ze szkołami? Rząd pomysłów ma wiele: elektroniczne świadectwa, matury w czerwcu

Więcej o:
Copyright © Agora SA