Szóstoklasiści napisali sprawdzian - sprawdź arkusz i odpowiedzi

To pierwszy poważny egzamin w życiu. Zanim poznacie oficjalne wyniki, sprawdźcie, jak wam poszło.
Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Gazetą i Operonem 2011

Arkusz egzaminacyjny [PDF]

Sprawdzian szóstoklasisty 2010 - klucz odpowiedzi CKE

Sprawdzian szóstoklasisty 2010 - odpowiedzi ekspertów GazetaEdukacja.pl

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo widzących

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów szkół, w których nauka odbywa się w języku litewskim

Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Na jego napisanie uczniowie mieli 60 minut. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony maksymalnie o 30 minut.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, a to oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szóstą klasę. Sprawdzian odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach podstawowych w całej Polsce. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Co istotne dla szóstoklasistów sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Jednak uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. A te umiejętności w gimnazjum będą uczniom niezbędne.

W zeszłym roku sprawdzian przeprowadzono w 12 957 szkołach, a pisało go 400 tys. uczniów.A Ty jak się czujesz po sprawdzianie? Podziel się swoimi opiniami na naszym forum.

Jak myślisz, ile punktów uda ci się zdobyć na sprawdzianie?