Pierwszy egzamin bez stresu

30 listopada szóstoklasiści pisali próbny sprawdzian. W kwietniu będzie prawdziwy.
- Ten test jest bardzo ważny, bo uczniowie przechodzą wszystkie procedury wymagane w takich przypadkach. Zdają w spokojnych warunkach, dzięki czemu będą bardziej odporni na stres podczas egzaminu kwietniowego - usłyszeliśmy od Ireny Pogody, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny przy ul. Niecałej 1 w Lublinie. W tej szkole do egzaminu przystąpiło ponad stu uczniów.

Próbny egzamin nie jest obowiązkowy, o jego przeprowadzeniu decydują szkoły - i w Lublinie większość z nich go przeprowadziła.