Sprawdzian szóstoklasisty 2016, WYNIKI, ARKUSZE CKE [ZADANIA I ROZWIĄZANIA]

Sprawdzian szóstoklasisty odbył się 5 kwietnia 2016 roku i był oficjalnie ostatnim tego typu testem, przeprowadzonym przez CKE. Szóstoklasiści zmierzyli się z zagadnieniami z polskiego, matematyki oraz języka obcego. CKE opublikowała już pierwsze komentarze odnośnie tegorocznych wyników. Jak poszło uczniom, co było łatwe, a co sprawiło uczniom trudności? Zobacz zadania i odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty 2016.
Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - jak przebiegał?

Tegoroczny test szóstoklasisty składał się z dwóch części - pierwsza zawierała zadania z języka polskiego oraz matematyki, druga sprawdzała umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Na każdą część uczeń miał kolejno 80 i 45 minut, obie były w formie pisemnej. W pierwszym teście pojawiły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, kiedy to szóstoklasista miał za zadanie sformułować jakąś wypowiedź lub rozwiązać zadanie matematyczne, w drugim natomiast były tylko zadania jednokrotnego wyboru. Między jedną a drugą częścią CKE przewidziała też krótką przerwę.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - charakterystyka obu części

Część pierwsza sprawdzianu szóstoklasisty zawierała 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 z polskiego i 3 z matematyki. W poleceniach otwartym z języka polskiego uczniowie musieli zredagować ogłoszenie o spotkaniu ze słynnym podróżnikiem oraz napisać historię, stylizowaną na kartkę z pamiętnika.

W arkuszu części drugiej, obejmującej zagadnienia z języka obcego, znalazło się 40 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru, prawda - fałsz oraz na dobieranie. Polecenia dotyczyły czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz znajomości środków językowych. Uczniowie rozwiązywali test z języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - jak poszło szóstoklasistom? [WYNIKI]

Poziom poprawnie wykonanych zadań z języka polskiego wyniósł średnio 71 proc. maksymalnej liczby punktów. Jak twierdzi CKE, szóstoklasiści najlepiej poradzili sobie z poleceniami, wymagającymi wyszukania w tekście potrzebnych informacji. Trudności nie sprawiło im również identyfikowanie tekstów jako informacyjnych. Jednym z prostszych zadań w arkuszu pierwszej części było pytanie 1, sprawdzające umiejętność interpretowania tekstu i jego przekazu.


Cześć matematyczna okazała się dla uczniów bardziej skomplikowana - uzyskali oni średni wynik 54 proc. - Lepiej radzili sobie z zadaniami zamkniętymi, również osadzonymi w kontekście praktycznym, które wymagały umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych. Zadania te sprawdzały umiejętności stosowania obliczeń zegarowych, wyznaczania temperatury, opisywania rzeczywistych sytuacji za pomocą wyrażeń algebraicznych. Gorzej uczniowie poradzili sobie z odczytywaniem informacji z diagramu oraz ich interpretowaniem. Trudności sprawiały również zadania z geometrii, zwłaszcza przestrzennej - czytamy w komentarzu CKE. Z matematyki dla uczniów najprostsze okazało się polecenie 16, gdzie szóstoklasiści musieli wyrazić w minutach czas trwania konkursu matematycznego.

fot. CKE

Najlepiej w części z języka obcego uczniowie poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych. Średnie wyniki wahają się tu między 76 a 78 proc. Wszyscy szóstoklasiści doskonale poradzili sobie również z zadaniami, wymagającymi reagowania na wypowiedzi. - Warto zauważyć, że w każdym z języków uczniowie uzyskali wyższe wyniki za zadanie 6., które polegało na dobraniu odpowiedniej reakcji w języku obcym do opisanej sytuacji, niż za zadanie 5. oparte na materiale ikonograficznym - twierdzą eksperci z CKE.

fot. CKE

fot. CKE

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - najtrudniejsze zadania

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części testu szóstoklasisty 2016 pojawiły się polecenia, których wynik według CKE wypadł niezadowalająco. W przypadku języka polskiego było to polecenie 12, które poprawnie wykonało 62 proc. uczniów. Zadanie wymagało odczytania treści wiersza nie tylko na poziomie dosłownym, ale przede wszystkim na poziomie przenośnym.

fot. CKE

W części matematycznej za najbardziej skomplikowane dla uczniów okazało się obliczenie objętości bryły, składającej się z dwóch jednakowych prostopadłościanów. Zadanie wymagało więc przede wszystkim wyobraźni przestrzennej, która dużej części uczniów sprawia kłopoty.

fot. CKE

Największym wyzwaniem w przypadku języków obcych były polecenia, związane z rozumieniem tekstów pisanych. Średnie wyniki to od 45 do 59 proc. Dla uczniów piszących sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego najtrudniejszym okazało się zadanie 9, sprawdzające umiejętność określania głównej myśli tekstu.

fot. CKE

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA - OFICJALNE ARKUSZE CKE >>SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016. JĘZYK ANGIELSKI - OFICJALNE ARKUSZE CKE >>SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016. JĘZYK ANGIELSKI - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI >>