Sprawdzian szóstoklasisty 2016: matematyka. Jakie są wymagania CKE? Co możesz zabrać ze sobą? [ZADANIA]

Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy państwowy test kompetencji dla uczniów klas szóstych. Już 5 kwietnia szóstoklasiści będą rozwiązywać zadania z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Jakie zadania mogą pojawić się na teście szóstoklasisty 2016 z matematyki i co można wnieść na salę egzaminacyjną?

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Sprawdzian szóstoklasisty 2016: część matematyczna

Szóstoklasiści napiszą test kompetencji z matematyki w pierwszej, 80-minutowej części egzaminu. W tej samej części będą rozwiązywać również zadania z języka polskiego. Polecenia będą miały formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda - fałsz oraz zadania na dobieranie.

Sprawdzian szóstoklasisty w części matematycznej sprawdzi kompetencje uczniów klas szóstych w takich kategoriach, jak:

- wykorzystywanie i tworzenie informacji,

- modelowanie matematyczne,

- rozumowanie i tworzenie strategii.

Ponadto sprawdzian zweryfikuje umiejętności rachunkowe uczniów.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016: przykładowe zadania z matematyki

Poniższe zadanie przykładowe ma na celu sprawdzić, czy szóstoklasiści znają i rozumieją reguły stosowania ułamków dziesiętnych.Fot. CKE

Poniższe zadanie zweryfikuje, czy uczniowie są w stanie przetworzyć tekst na pewne działania arytmetyczne.Fot. CKE

Poniższe zadanie przykładowe sprawdzi, czy szóstoklasiści potrafią interpretować i przetworzyć podane informacje tekstowe i liczbowe.Fot. CKE

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Sprawdzian szóstoklasisty 2016: co możesz mieć na egzaminie?

Na egzamin uczeń musi przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie absolutnie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.Sprawdzian szóstoklasisty 2016: wyniki

W dniu zakończenia roku szkolnego szóstoklasista otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą cztery wyniki:

- wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki),

- wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).