Sprawdzian szóstoklasisty 2016 już 5 kwietnia! Jakie zadania pojawią się na sprawdzianie? [HARMONOGRAM]

Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy ważny sprawdzian w życiu uczniów klas szóstych. Już 5 kwietnia uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty nie decydują o przyjęciu ucznia do gimnazjum, ale weryfikują umiejętności zdobyte podczas pierwszych lat edukacji. Publikujemy harmonogram sprawdzianu szóstoklasisty 2016 i przykładowe zadania.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Sprawdzian szóstoklasisty 2016: Jak wygląda test szóstoklasisty?

Sprawdzian szóstoklasisty składa się z zadań matematyki i przyrody, języka polskiego oraz języka obcego. Uczniowie ponadto mają za zadanie napisać dłuższą wypowiedz na określony temat. Sprawdzian szóstoklasisty zawiera również zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz prawda - fałsz.

Sprawdzian ma na celu również zweryfikować następujące kompetencje:

- czytanie: rozumienie tekstu, odnajdywanie potrzebnych informacji, rozumienie symboli,

- pisanie: odróżnienie form odpowiedzi, formułowanie odpowiednich zdań w sposób logiczny,

- rozumowanie: potrafi ustalić gdzie i kiedy miały miejsce wydarzenia, o które jest pytany,

- korzystanie z informacji: potrafi odszukać potrzebne wiadomości,

- wykorzystywanie wiedzy w praktyce: zdobyte umiejętności potrafi wykorzystać w życiu codziennym.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016: HARMONOGRAM TESTU

5 kwietnia 2016 (wtorek) - godz. 9.00: rozpoczęcie sprawdzianu z języka polskiego i matematyki

5 kwietnia 2016 (wtorek) - godz. 11.45: rozpoczęcie sprawdzianu z języka obcego

Sprawdzian szóstoklasisty 2016: Co uczeń może mieć na teście?

CKE szczegółowo określa przybory, które uczeń może mieć przy sobie podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Są to:

- pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

- ołówek, gumka, linijka,

- ekierka, cyrkiel i kątomierz.

CKE przestrzega jednak: "Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych."

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Sprawdzian szóstoklasisty 2016 - WYNIKI

W dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem uczniowie szóstej klasy otrzymają również wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, który będzie się składał z następujących wyników:

- wynik z pierwszej części sprawdzianu (ogólny oraz szczegółowe wyniki z matematyki i języka polskiego),

- wynik z drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty (wynik sprawdzianu z języka obcego nowożytnego). Jak zastrzega CKE, wynik sprawdzianu szóstoklasisty będzie ostateczny.Więcej o: