Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem odbył się 8 stycznia, o godzinie 9.00. Uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego i matematyki. O godzinie 11:45 rozpoczął się egzamin z języka angielskiego.
Próbny sprawdzian szóstoklasisty to cykliczne wydarzenie organizowane przez wydawnictwo Operon we współpracy z Gazetą Wyborczą i serwisem Edulandia.pl. W tym roku po raz pierwszy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozwiążą dwa arkusze, a nie jak w poprzednich latach - tylko jeden. Jest to związane ze zmianą zasad przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty i wprowadzeniem obowiązkowego arkusza z języka obcego nowożytnego.

Co daje próbny sprawdzian szóstoklasisty?

Próbny sprawdzian szóstoklasisty to inicjatywa, która pomaga szkołom, nauczycielom, rodzicom i uczniom w lepszym przygotowaniu dzieci do sprawdzianu, który odbędzie się 1 kwietnia. Uczniowie mają możliwość wcześniej oswoić się z warunkami i zasadami przeprowadzania sprawdzianu, rozwiązać zadania w przeznaczonym na to czasie. Celem tych działań jest przygotowanie uczniów do kwietniowego testu, do którego, dzięki temu, powinni podejść z większym spokojem.

Dla nauczycieli jest to cenne źródło informacji na temat typów zadań, bądź zagadnień, nad którymi uczniowie powinni jeszcze popracować.

Sprawdzian z języka angielskiego

Ze sprawdzianem szóstoklasisty z języka angielskiego uczniowie niektórych szkół po raz pierwszy spotkali się 17 grudnia 2014 podczas próbnego sprawdzianu szóstoklasisty organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Arkusz przygotowany przez CKE składał się z 11 zadań, na rozwiązanie których uczniowie mieli do dyspozycji 45 minut. Zadania dotyczyły rozumienia słuchanego tekstu:

"Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podanie zdania (1.1.-1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi."

Uczniowie musieli również uzupełnić również dialogi wybierając jedną z trzech proponowanych opcji:

"Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B lub C."

Uczniowie musieli również uzupełnić dłuższy tekst właściwymi wyrazami:

"Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1-8.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki."

Gdzie szukać odpowiedzi do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty?

Arkusze i odpowiedzi do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem już jutro będzie można znaleźć na stronie Edulandia.pl!

Więcej o: