Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem już 8. stycznia 2015!

W tym tygodniu w tysiącach szkół najważniejszym wydarzeniem będzie Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem. To coroczna akcja edukacyjna organizowana dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej i największe tego typu wydarzenie w skali kraju. Tegoroczna edycja odbędzie się 8 stycznia, a u uczniowie będą mieli do rozwiązania nie jeden, a dwa arkusze.
Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem pomaga uczniom szkół podstawowych przygotować się do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu. Co roku w akcji bierze udział prawie 65% uczniów klas szóstych szkół podstawowych z całej Polski.

Przebieg sprawdzianu

W tym roku, zgodnie z wytycznymi CKE, sprawdzian będzie miał nową formułę i będzie się składał z dwóch arkuszy - nowością będzie arkusz z języka obcego.

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem 2015 rozpocznie się 8 stycznia 2015 r. o godzinie 9:00. Uczniowie przystąpią do rozwiązywania zadań z języka polskiego i matematyki, a następnie - o godzinie 11:45 otrzymają zadania z języka angielskiego.

Aby egzamin przebiegał bez zakłóceń, a wszyscy uczniowie mieli równe szanse na diagnozę, we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczyna się on tego samego dnia i o tej samej godzinie. Dzięki tej procedurze uczniowie przygotowują się do kwietniowego sprawdzianu. Z perspektywy ucznia jest to ważne, bo - jak wiadomo - najbardziej boimy się tego, czego nie znamy.

Co mówią o sprawdzianie uczniowie, nauczyciele i rodzice?

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice bardzo pozytywnie oceniają znaczenie próbnego sprawdzianu. Uważają, że jest to niezwykle cenna - z punktu widzenia szkoły i ucznia - inicjatywa. Dzieci poznają zasady przebiegu sprawdzianu, który w większości szkół jest przeprowadzany z takim samym zaangażowaniem nauczycieli jak ten właściwy - państwowy. Uczniowie mają więc wcześniej możliwość w bardziej przyjaznych warunkach przeżyć stres właściwy tak ważnym wydarzeniom. Dzięki temu do sprawdzianu w kwietniu mogą podejść z większym spokojem.

Warto zaznaczyć, że arkusze próbnego sprawdzianu swoją formą przypominają egzamin państwowy, a tegoroczna edycja została przygotowana zgodnie nowymi wytycznymi CKE. W arkuszach znajdują się zadania, które weryfikują wszystkie wymagane na tym poziomie edukacji umiejętności.

Dlaczego szkoły chętnie uczestniczą w tym projekcie?

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem jest cennym źródłem informacji o tym, z jakimi umiejętnościami oraz typami zadań uczniowie radzą sobie lepiej, a jakie powinni jeszcze potrenować. Informacje te mają ogromną wartość dla nauczycieli, rodziców i uczniów, ponieważ próbny sprawdzian jest przeprowadzany na wiele tygodni przez sprawdzianem na koniec szóstej klasy. Dzięki temu nauczyciele mają czas, aby przyjrzeć się tym obszarom, w których uczniowie radzą sobie gorzej.

Jakość, która ma znaczenie

Arkusze egzaminacyjne Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z Operonem są opracowywane przez doświadczonych autorów. Dzięki temu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego sprawdzianu, który odbywa się w kwietniu. Operon od 5 lat buduje doświadczenie w tym zakresie. Zaś liczba uczniów szóstych klas szkół podstawowych biorących co roku udział w akcji jest najlepszym potwierdzeniem tego, jak ważna i dobra jest ta inicjatywa.

Arkusze, odpowiedzi - gdzie szukać?

Arkusze i klucze odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.operon.pl/sprawdzian a następnego dnia po sprawdzianie, czyli 9 stycznia 2015 r. Rano zostaną również opublikowane w papierowym wydaniu "Gazety Wyborczej", a po południu będzie można je znaleźć na stronie serwisu Edulandia.pl.