Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - języki obce nowożytne - sprawdź arkusze i odpowiedzi

Zobacz arkusze i klucze odpowiedzi do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z CKE, który odbył się 17.12.2014. Sprawdź czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na próbnym sprawdzianie szóstoklasisty!
Jak wyglądał próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE?

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE składał się z dwóch części:

- arkusza z języka polskiego i matematyki, na którego rozwiązanie uczniowie mieli do dyspozycji 80 minut,

- arkusza z języka obcego nowożytnego (uczniowie mogli wybrać język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, bądź rosyjski), na którego rozwiązanie mieli 45 minut.

Pierwsza część arkusza zawierała zadania zamknięte i otwarte, część językowa zawierała tylko zadania zamknięte.

Język angielski

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język angielski - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język angielski - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język angielski - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJęzyk niemiecki

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język niemiecki - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język niemiecki - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język niemiecki - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJęzyk hiszpański

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język hiszpański - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język hiszpański - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język hiszpański - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJęzyk francuski

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język francuski - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język francuski - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język francuski - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJęzyk włoski

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język włoski - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język włoski - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język włoski - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJęzyk rosyjski

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język rosyjski - ARKUSZEPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język rosyjski - KLUCZ ODPOWIEDZIPróbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - język rosyjski - TRANSKRYPCJE NAGRAŃ