Próbny sprawdzian szóstoklasisty z CKE - już dziś!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy sprawdzian w życiu dla uczniów klas szóstych. Już dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzą się z zadaniami z próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z CKE. Próbny sprawdzian szóstoklasisty będzie się składał z dwóch części - testu z matematyki i języka polskiego oraz zadań z języka obcego nowożytnego.
Próbny sprawdzian szóstoklasisty: ogólne zasady

Podobnie jak na kwietniowym sprawdzianie szóstoklasisty, obie części próbnego sprawdzianu powinny być przeprowadzone tego samego dnia. Pierwsza część (zawierająca zadania z języka polskiego i matematyki) potrwa 80 minut, druga część (zadania z języka obcego nowożytnego) zajmie uczniom 45 minut. Pomiędzy częściami sprawdzianu przewidziana jest przerwa.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała przykładowe zadania, jako wzory tych, jakie uczniowie mogą znaleźć na prawdziwym sprawdzianie.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty: jak wygląda przykładowy sprawdzian - język polski

Arkusz zawiera krótki tekst (niecałe pół strony A4), do którego przygotowano kilka pytań zamkniętych - uczeń musi zaznaczyć właściwe zdania, bądź uznać podane stwierdzenia za prawdziwe albo fałszywe.

Podobnie wygląda postępowanie w przypadku drugiego tekstu (tym razem wiersza), który znajduje się w przykładowym arkuszu sprawdzianu szóstoklasisty. Do wiersza Czesława Miłosza pt. "Droga" przygotowano kilka pytań - zarówno otwartych jak i zamkniętych.

Ostatnie zadanie z języka polskiego, za które uczniowie mogą zdobyć aż 7 punktów, to dłuższa wypowiedź - kartka z pamiętnika.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty: jak wygląda przykładowy sprawdzian - matematyka

Zadania z matematyki dotyczą prostych wyrażeń arytmetycznych, geometrii (np. zadania dotyczące objętości brył). Niektóre zadania zawierają w sobie część wiadomości, które omawiane są również na przyrodzie - np. skala mapy, liczba mieszkańców miast.

Zadania z matematyki to również popularne zadania z treścią, za które można zdobyć więcej, niż jeden punkt. Oto jedno z przykładowych zadań:

Roland odkładał przez pół roku, od stycznia do czerwca, po 20 zł miesięcznie. Chciał kupić deskorolkę, która kosztowała w sklepie sportowym 156 zł. Kierownictwo sklepu ogłosiło ostatnich 7 dni czerwca tygodniem promocyjnym - w tym czasie ceny wszystkich artykułów obniżono o 25%. Czy Roland będzie mógł kupić wymarzoną deskorolkę w

tygodniu promocyjnym? Odpowiedź uzasadnij.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty: jak wygląda przykładowy sprawdzian - język obcy nowożytny

Nowością w tym roku szkolnym jest dołączenie do sprawdzianu szóstoklasisty zadań z języka obcego nowożytnego. Uczniowie mogą wybrać jeden z sześciu języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Na rozwiązanie zadań w części językowej sprawdzianu szóstoklasisty przewidziano 45 minut.

Struktura tej części arkusza nawiązuje do zadań przygotowywanych dla starszych uczniów, choćby maturzystów, jednak poziom trudności został dopasowany do umiejętności szóstoklasistów.

W arkuszu znajdą się więc zadania wymagające podania prawidłowej odpowiedzi po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu, bądź dialogu; uczniowie będą też musieli uzupełnić luki w zadaniach oraz odpowiedzieć na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

Więcej o: