Sprawdzian szóstoklasisty 2014 wystartował dziś o godzinie 9:00

Prawie 351 tysięcy uczniów bierze udział w sprawdzianie szóstoklasisty 2014, który rozpoczął się o godz. 9.00.
Ilu uczniów napisze w tym roku sprawdzian szóstoklasisty? Do tegorocznego sprawdzianu zostało zgłoszonych dokładnie 350 941 uczniów szkół podstawowych, dla których przygotowanych zostało ogółem 17 zestawów zadań, w tym 16 zestawów w języku polskim i jeden w języku litewskim.

Jak długo potrwa sprawdzian szóstoklasisty?

Sprawdzian potrwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut). Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Kiedy będzie można odebrać wyniki sprawdzianu szóstoklasisty?

Arkusze sprawdzianu szóstoklasisty zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a ich wyniki będzie można odebrać razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

TUTAJ O GODZINIE 12 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014!Co sprawdza sprawdzian szóstoklasisty?

Poprzez zadania zamieszczone w zestawie sprawdzany będzie poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!