Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - 1 kwietnia - sprawdź ARKUSZE i ODPOWIEDZI!

Sprawdzian szóstoklasisty rozpocznie się 1 kwietnia 2014 o godzinie 9:00. Sprawdzian potrwa 60 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie klas szóstych szkół mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów. ARKUSZE i ODPOWIEDZI znajdziecie na stronie Edulandia.pl.
Co znajdzie się na sprawdzianie szóstoklasisty?

Zadania ze sprawdzianu szóstoklasisty mają za zadanie sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia z kilku dziedzin: I. Czytanie II. Pisanie III. Rozumowanie IV. Korzystanie z informacji V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Zobacz arkusze i sprawdź wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014 i sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie szóstoklasisty 2014!

TUTAJ O GODZINIE 12 ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2014!Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w 2014 roku

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zaświadczenia z wynikiem sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego razem ze świadectwem szkolnym.

Co zmieni się w przyszłym roku? Przeczytaj o sprawdzianie szóstoklasisty 2015.