Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem - podsumowanie poprzednich edycji

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem 2014 już za nami, czekając na wyniki, czas podsumować poprzednie edycje. A było tak...
2008/2009 - debiut próbnego sprawdzianu z Operonem

Debiut całkiem udany. Próbny sprawdzian napisała niemalże połowa uczniów w każdym województwie - od 44,26 % w województwie wielkopolskim do 64,75 % w województwie warmińsko mazurskim.

Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. Wynik średni wynosił 12,5 pkt. Wynik najczęściej występujący to 14 pkt.

Zdecydowanie najlepiej uczniowie poradzili sobie z czytaniem, co ciekawe - najgorzej wypadło... pisanie! Okazało się trudniejsze, niż rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Najlepsze wyniki w próbnym sprawdzianie z Operonem uzyskali uczniowie mieszkający w województwie mazowieckim (12,74), najsłabiej wypadło województwo kujawsko-pomorskie (12,35), należy jednak zauważyć, że różnica między województwami jest nieznaczna.

2009/2010 - edycja druga

W drugiej edycji próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem już około 60 % uczniów podeszło do testu. Jest to wynik zdecydowanie lepszy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Uczniowie mogli zdobyć 40 punktów, wynik średni wynosił 25,2, a wynik najczęściej występujący to 27 punktów.

Najlepiej znów wypadło pisanie, tym razem największy problem dla uczniów stanowiło wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Najlepsze średnie wyniki uzyskali uczniowie z województwa podkarpackiego (26,4) i małopolskiego (26). Najsłabiej wypadło województwo kujawsko-pomorskie (24,6).

2010/2011 - edycja trzecia

Trzecia edycja próbnego sprawdzianu z Operonem to już niemalże 70 % frekwencja. Znów uczniowie najlepiej poradzili sobie z czytaniem, najgorzej wypadło pisanie.

Każdy uczeń mógł zdobyć maksymalnie 40 punktów. Najlepsze średnie wyniki uzyskali uczniowie mieszkający w województwach: małopolskim (27,41), mazowieckim (27,38) i podkarpackim (27,22). Najsłabsze wyniki uzyskali uczniowie z województwa pomorskiego (26,07).

2011/2012 - edycja czwarta

Znów około 70 % uczniów napisało próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Raczej nikogo nie zaskoczył fakt, że najlepiej wypadło czytanie, a najgorzej pisanie. Czy może warto zastanowić się nad tym, dlaczego uczniowie akurat z pisaniem mają rokrocznie największy problem.

Podobnie jak w poprzednim roku najlepsze wyniki uzyskali uczniowie trzech województw: podkarpackiego (25,93), małopolskiego (25,92) oraz mazowieckiego (25,84). Należy jednak zauważyć, że są to słabsze wyniki, niż w poprzedniej edycji. Najsłabiej wypadli tym razem uczniowie mieszkający w województwie wielkopolskim - średni wynik to 24,62.

2012/2013 - edycja piąta

Udział szóstoklasistów w piątej edycji próbnego sprawdzianu z Operonem to również około 70 %. W tej edycji pojawiły się jednak zaskakujące wyniki poszczególnych standardów - najlepiej wypadło, co może zdziwić, korzystanie z informacji, a najsłabiej wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Ciekawe, czy jest to efekt zmian w nauczaniu, czy też innych zadań, z którymi musieli się zmierzyć szóstoklasiści?

W porównaniu średnich wyników niezmiennie przodują trzy województwa: małopolskie (25,56), mazowieckie (25,5) i podlaskie (25,27).

Klucze odpowiedzi do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem w edycji 2013/2014 znajdziecie już 10.01.2014 na stronie Edulandii.