1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dyskalkulia - czym jest? Jak pomóc dziecku?

Dyskalkulia oznacza specyficzne problemy z nauką matematyki. Dziecko, pomimo starań i pracy, nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami. Trudności nie dotyczą wyłącznie lekcji matematyki. Przekładają się zarówno na inne przedmioty w szkole, jak i życie codzienne. Jakie są objawy dyskalkulii?

Dyskalkulia należy do grupy tzw. specyficznych trudności w uczeniu się. Istotę zjawiska doskonale opisuje tłumaczenie nazwy. Termin "dyskalkulia" pochodzi z języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza trudności w liczeniu (calkulare - liczyć, dys - trudność). Dyskalkulia jest nazywana często "dysleksją matematyczną".

Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia nie jest terminem nowym. Jedną z jej pierwszych definicji w latach 70. XX wieku przedstawił słowacki neuropsycholog Ladislav Košc. Czym wobec tego jest dyskalkulia? To strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych, mające swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania części mózgu odpowiedzialnej za dojrzewanie umiejętności matematycznych wraz z wiekiem.

Termin ten odnosi się wyłącznie do dzieci, których wiek matematyczny jest wyraźnie niższy niż wiek rozwoju umysłowego. Dyskalkulia nie ma związku z rozwojem intelektualnym dziecka. Szacuje się, że problem ten dotyczy nawet pięć procent uczniów.

Jakie są najczęstsze zaburzenia uczenia? Zobaczcie:

Typy dyskalkulii

Wyróżnia się sześć rodzajów tego zaburzenia:

 1. dyskalkulia werbalna. To zaburzenia umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych,
 2. dyskalkulia wykonawcza, tj. zaburzenia manipulowania realnymi obiektami w celach matematycznych,
 3. dyskalkulia leksykalna, czyli braku zdolności czytania symboli matematycznych,
 4. dyskalkulia graficzna, rozumiana jako niezdolność zapisywania symboli matematycznych,
 5. dyskalkulia pojęciowo-poznawcza, oznaczająca niezdolność rozumienia pojęć i zależności matematycznych,
 6. dyskalkulia operacyjna, w której zaburzona jest zdolność wykonywania operacji i działań matematycznych.

Dyskalkulia - objawy

Nie istnieje jeden zespół objawów charakterystyczny dla wszystkich dyskalkulików. Jakie są objawy dyskalkulii? To nie tylko problem z nauką tabliczki mnożenia czy słabe umiejętności matematyczne. Zaburzenie może utrudniać naukę innych przedmiotów, ale i rzutuje na życie codzienne. Jakich zachowań można spodziewać się po dziecku z dyskalkulią?

Dziecko z dyskalkulią ma problem z:

 • porównywaniem figur geometrycznych i ich cech, takich jak: położenie, proporcje, wielkość, odległość, wysokość,
 • rozumieniem pojęć związanych z wagą, przestrzenią, kierunkiem, czasem,
 • rozpoznawaniem i używaniem symboli związanych z obliczeniami (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia),
 • czytaniem liczb wielocyfrowych, szczególnie tych, w których występuje zero,
 • zapisywaniem działań przy ich odczytywaniu i zapisywaniu (gubienie znaków),
 • rysowaniem figur i brył geometrycznych,
 • z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych,
 • wybieraniem właściwej strategii w rozwiązaniu problemu (sztywność myślenia),
 • z zapamiętywaniem wzorów, schematów, nazw figur.

Ponadto osoba, która zmaga się z dyskalkulią zwykle:

 • nie lubi grać w gry, w których pojawiają się cyfry,
 • źle zapisuje lub wybiera numer telefonu,
 • źle odczytuje numery autobusów czyli numerów budynków,
 • ma kłopot z gotowaniem według przepisu,
 • nie umie liczyć i odliczać pieniędzy, popełnia błędy w wykonywaniu prostych operacji rachunkowych w pamięci,
 • ma trudności z planowaniem, z orientacją w przestrzeni,
 • ma kłopoty ze znalezieniem odpowiedniej strony i zadania w podręczniku.

Jak stwierdzić dyskalkulię?

Dyskalkulia w Polsce diagnozowana jest od niedawna. Wstępne rozpoznanie zwykle stawiane jest przez nauczyciela bądź pedagoga szkolnego. Gdy rodzice zauważą problem, powinni udać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przeprowadzenia kompleksowej diagnozy. Jest to możliwe, gdy dziecko ukończy dziesiąty rok życia.

Ponieważ osoby z dyskalkulią nie są w stanie osiągnąć adekwatnego do swojego wieku rozwojowego poziomu biegłości w procesach matematycznych pomimo motywacji do nauki, ilorazu inteligencji w normie, wychowywania się w sprzyjających warunkach edukacyjnych, a i nie stwierdza się u nich zaburzeń emocjonalnych, aby stwierdzić dyskalkulię, trzeba wykluczyć zaniedbania dydaktyczne i opóźnienia rozwoju, występowanie wad wzroku i słuchu oraz zaburzeń neurologicznych. Diagnoza dyskalkulii wystawiona jest przez neurologa lub neuropsychologa.

Dyskalkulia - jak pomóc dziecku?

Dyskalkulia jest poważnym deficytem wymagającym systematycznej pracy. Dziecko, u którego ją zdiagnozowano, powinno uczęszczać na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo ważne jest, aby również intensywnie ćwiczyło w domu.

Warto robić ćwiczenia, które usprawniają zaburzone w dyskalkulii funkcje. Pomocne mogą być rozsypanki, przestawianki czy wykreślanki liczbowe, wyszukiwanie liczb i symboli ukrytych na ilustracjach, pisanie w przestrzeni cyfr, rysowanie figur, odwzorowywanie figur z obrazka czy odwzorowywanie z pamięci figur geometrycznych, cyfr bądź symboli.

Więcej o: