1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na objętość prostopadłościanu

Objętość prostopadłościanu obliczamy za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury geometrycznej.
Objętość prostopadłościanu - zanim zaczniesz obliczenia

Prostopadłościan należy do wielościanów. Wielościan jest to bryła geometryczna utworzona przez połączenie wielu wielokątów o rozłącznych wnętrzach, gdzie każdy bok jest równocześnie bokiem kilku z nich. Prostopadłościan składa się z ośmiu ścian: dwóch prostokątnych podstaw i czterech prostokątnych ścian bocznych. Nachylenie ścian bocznych do podstaw wynosi 90 stopni. Wszystkie wierzchołki prostopadłościanu są położone na dwóch równoległych płaszczyznach.

Prostopadłościan jest więc szczególnym przypadkiem graniastosłupa prostego (tutaj o podstawach będących prostokątami), ale również równoległościanu, wielościanu o trzech parach równoległych przeciwległych ścian (tutaj dodatkowo o ścianach bocznych prostopadłych do podstaw). Biorąc dowolne dwie ściany tej bryły, otrzymamy zawsze parę ścian równoległych albo prostopadłych.

Prostopadłościan ma trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Posiada 12 krawędzi (będących bokami ścian), 8 wierzchołków (będących końcami krawędzi) oraz 6 ścian (razem tworzących powierzchnię prostopadłościanu).

Szczególnym przypadkiem prostopadłościanu jest sześcian, którego wszystkie ściany są kwadratami.

Objętość prostopadłościanu - zobacz wzór

Aby obliczyć objętość prostopadłościanu przyjmijmy oznaczenie a za jedną z krawędzi podstawy, b za drugą z krawędzi podstawy oraz c za krawędź stanowiącą wysokość bryły. Objętość V prostopadłościanu będzie wtedy zadana wzorem: