1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na objętość walca prostego

Objętość walca liczy się za pomocą ustalonego wzoru. Sprawdź, jak wygląda ta reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.
Objętość walca - zanim przejdziesz do obliczeń

Walec jest to bryła geometryczna w przestrzeni trójwymiarowej ograniczona tzw. powierzchnią walcową oraz dwiema płaszczyznami, które nie są równoległe do jej tworzącej (prostej, która przesuwa się równolegle do postawy walca). Jeżeli płaszczyzny te są prostopadłe do postawy, to mamy do czynienia z walcem prostym.

Walec prosty jest to bryła obrotowa, która powstała w wyniku obrotu o 360 stopni prostokąta wokół osi biegnącej wzdłuż jednego z jego boków. Równoległe do siebie podstawy są kołami, zaś szerokość walca jest zawsze taka sama (równa średnicy koła).

Rozważmy dwa przekroje walca prostego: poprzeczny i osiowy. Przekrój poprzeczny ma kształt koła i jego powierzchnia jest równa podstawie. W przekroju osiowym zaś otrzymamy prostokąt o jednym z boków o długości średnicy koła w podstawie i drugim boku równym wysokości walca.

Objętość walca - zobacz wzór

Podobnie jak w przypadku graniastosłupów objętość walca wyznacza iloczyn pole powierzchni podstawy oraz wysokości bryły. Aby obliczyć objętość walca prostego przyjmijmy oznaczenie H za jego wysokość oraz r za długość promienia znajdującego się w podstawie. Ponieważ w podstawie walca mamy koło, to w obliczeniach będziemy musieli skorzystać również z liczby Pi, będącej stałą matematyczną, w przybliżeniu równą 3, 14159265... . Objętość V walca prostego będzie wtedy zadana wzorem: