1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na obwód koła

Aby policzyć obwód koła musimy skorzystać z przyjętego wzoru. Dowiedz się, co to jest obwód koła i jak poprawnie dokonać obliczeń.
Obwód koła - to warto wiedzieć zanim zaczniesz liczyć

Koło jest to figura geometryczna wyznaczona przez środek koła (ustalony punkt na płaszczyźnie) oraz promień koła (zadana odległość na tej samej płaszczyźnie). Jest to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie, których odległość od środka jest mniejsza lub równa promieniowi.

Obwód koła to tak naprawdę długość jego okręgu. Okrąg zaś jest brzegiem koła. Jest to zbiór wszystkich tych punktów, które znajdują się w równej odległości od środka (ich odległość jest równa promieniowi). Środek okręgu nie należy do okręgu.

Podobnie jak w przypadku koła wyróżniamy trzy rodzaje odcinków wewnątrz okręgu (w tym przypadku do okręgu należą jedynie ich końce): promień, cięciwę oraz średnicę. Promień jest to odcinek o jednym końcu w środku, a drugim na okręgu. Cięciwa jest to odcinek, którego oba końce znajdują się na okręgu. Średnica zaś jest to odcinek, którego oba końce znajdują się na okręgu, jednak przechodzi on przez środek okręgu.

Wyróżniamy również dwa rodzaje prostych: styczną oraz sieczną. Styczna jest to taka prosta, która z okręgiem ma dokładnie jeden punkt wspólny. Sieczna zaś to taka prosta, która z okręgiem ma dokładnie dwa punkty wspólne.

Obwód koła - zobacz wzór

Aby policzyć obwód koła (a więc długość okręgu) przyjmijmy r za długość promienia. Skorzystamy również z liczby Pi, będącej stałą matematyczną, w przybliżeniu równą 3, 14159265... . Obwód koła(długość okręgu) L będzie zatem zadany wzorem: