1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na pole prostokąta

Pole prostokąta oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Dowiedz się, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.
Pole prostokąta - informacje, które musisz znać przed obliczeniami

Prostokąt jest to figura geometryczna, czworokąt, o wszystkich kątach wewnętrznych prostych. Sąsiednie boki w prostokącie są prostopadłe. Jeżeli jeden jest podstawą to drugi wysokością (wybór jest dowolny i nie wpływa na rachunki). Jest szczególnym przypadkiem równoległoboku (dwie pary boków równoległych) oraz trapezu prostokątnego (co najmniej jedna para boków równoległych oraz co najmniej jeden kąt prosty).

Charakterystyczne dla prostokąta są przekątne, które dzielą się na połowy i są równej długości. Prostokąt ma dwie osie symetrii oraz środek symetrii będący również punktem przecięcia przekątnych. Punkt przecięcia przekątnych stanowi równocześnie środek okręgu opisanego na tym prostokącie. Jedna przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty prostokątne, stając się ich przeciwprostokątną. Dwie przekątne dzielą prostokąt na cztery trójkąty równoramienne o równych polach powierzchni. Długość ich ramienia jest równa połowie długości przekątnej.

Szczególnym przypadkiem prostokąta jest kwadrat. Ma on dodatkowo cztery boki równej długości, przekątne dzielące się pod kątem prostym i zawierające się w dwusiecznych i w dwóch z czterech jego osi symetrii.

Pole prostokąta - poznaj WZÓR

Aby policzyć pole powierzchni prostokąta przyjmijmy oznaczenie a za długość jednego z jego boków oraz h za długość drugiego. Pole powierzchni prostokąta P będzie wtedy zadane wzorem: