1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na pole trójkąta

Pole trójkąta oblicza się za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury.
Wzór na pole trójkąta - zanim zaczniesz liczyć

Trójkąt jest to figura geometryczna powstała z połączenia trzech punktów na płaszczyźnie. Punkty te nazywamy wierzchołkami trójkąta, odcinki je łączące tworzą boki trójkąta, a każde dwa połączone boki tworzą kąty trójkąta. Jest to zatem wielokąt o trzech bokach. Suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. Suma długości dwóch dowolnych boków trójkąta jest zawsze większa od długości trzeciego boku.

Definicja trójkąta jest szeroka, dlatego wyróżniamy kilka różnych rodzajów trójkątów. Możemy dokonać takiego podziału ze względu na długości boków lub ze względu na miary kątów.

W podziale ze względu na długości boków wyróżniamy trzy główne grupy trójkątów: równoboczne, równoramienne oraz różnoboczne. Zaś w podziale ze względu na miary kątów mamy trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne.

Trójkąt równoboczny to taki, który ma trzy boki równej długości oraz wszystkie kąty równe 60 stopni.

Trójkąt równoramienny ma dwa boki (ramiona) równej długości, podstawę oraz równe miary kątów między ramionami a podstawą.

Trójkąt różnoboczny z kolei ma boki różnej długości oraz kąty różnych miar.

Trójkąt ostrokątny ma wszystkie kąty ostre.

Trójkąt prostokątny ma jeden kąt mierzący 90 stopni oraz dwa kąty ostre.

Trójkąt rozwartokątny ma jeden kat rozwarty oraz dwa kąty ostre.

Pole trójkąta - poznaj wzór

Aby policzyć pole powierzchni trójkąta w ogólnym znaczeniu przyjmijmy oznaczenie a za jego podstawę (dowolny bok) oraz h za wysokość na nią spadającą. Pole powierzchni trójkąta P będzie wtedy zadane wzorem: