1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na przyspieszenie

Przyspieszenie jest to wektorowa wielkość fizyczna określająca zmianę wektora prędkości w czasie, informuje o tym jak szybko się ona zmienia. Ruch jednostajny jest bardzo rzadki w przyrodzie, dlatego jest to wielkość potrzebna do zapisu wszelkiego rodzaju znanych nam zmian.
Przyspieszenie - jak to obliczyć? Zobacz WZÓR na przyśpieszenie

Podstawową jednostką przyspieszenia w układzie SI jest metr na sekundę podniesioną do drugiej potęgi. Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy, prędkość zmienia się o jeden metr na sekundę.

Jeżeli przyspieszenie wektorowe jest skierowane przeciwnie do zwrotu prędkości ruchu, to mamy do czynienia z opóźnieniem. Oznacza to, że wartość prędkości w tym ruchu maleje.

Aby obliczyć przyspieszenie przyjmijmy oznaczenie delta V za zmianę prędkości (różnicę prędkości końcowej i początkowej), t za czas w którym ta zmiana się dokonała. Przyspieszenie a będzie wtedy zadane wzorem:Wielkość przyspieszenia wykorzystujemy analizując ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. W takim ruchu prędkość w ciągu każdej sekundy zmienia się o tą samą wartość. Oznacza to, że przyspieszenie jest stałe. Prędkość w tym ruchu (bez prędkości początkowej) będzie zadana wzorem: V = at, zaś droga (bez prędkości początkowej):Aby wyznaczyć wektorowy wzór na przyspieszenie przyjmijmy delta V za wektor zmiany prędkości oraz delta t za czas w jakim ta zmiana się dokonała. Wtedy będzie miał on postać:To także może cię zainteresować:

Matematyka da się lubić
"W matematyce nie ma czary-mary i wiedzy tajemnej" - rozmowa z kobietą, która nie bała się matematyki [WYWIAD]
Tabliczka mnożenia do wydruku