1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Sprawdzian szóstoklasisty, język angielski, odpowiedzi, arkusze. Sprawdź odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi do języka angielskiego w serwisie Edulandia.pl.


Zad. 1

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podanej zdania (1.1.-1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.

ODP: 1.1. - TAK, 1.2. - NIE, 1.3. - TAK

Zad. 2

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi. Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym dialog się odbywa (A-D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.

ODP: 2.1. - B, 2.2. - D, 2.3. - C

Zad. 3

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdego imienia (3.1.-3.4.) właściwą postać (A-E) przedstawioną na obrazku. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia. Uwaga! Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia.

ODP: 3.1. - D, 3.2. - C, 3.3. - E, 3.4. - A

Zad. 4

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.-4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

ODP: 4.1. - A, 4.2. - B, 4.3. - B, 4.4. - C, 4.5. - B

Zad. 5

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.

ODP: 5.1. - A, 5.2. - B, C - 5.3. C

Zad. 6

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.-6.5.) wybierz właściwą reakcją (A-F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna rekacja nie pasuje do żadnej sytuacji.

ODP: 6.1. - E, 6.2. - F, 6.3. - B, 6.4. - A, 6.5. - D

Zad. 7

W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.

ODP: 7.1. - A, 7.2. - C, 7.3. - B

Zad. 8

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

ODP: 8.1. - E, 8.2. - A, 8.3. - C

Zad. 9

Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (9.1.-9.3.) Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A-D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.

ODP: 9.1. - C, 9.2. - B, 9.3. - D

Zad. 10

Przeczytaj teksty (A-E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.-10.4.) odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekat. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.

ODP: 10.1. - C, 10.2. - A, 10.3. - E, 10.4. - D

Zad. 11

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

ODP: 11.1. - A, 11.2. - C, 11.3. - B, 11.4. - A