1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Szkoła w Wielkiej Brytanii

Wszystkie dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii - również polskie - są objęte obowiązkiem edukacyjnym, który obejmuje 11 lat.
Dzieci powinny zacząć szkołę w pierwszym trymestrze, który zaczyna się po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. Muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca roku, w którym skończą 16 lat.

Etapy edukacji

Nauka na Wyspach składa się z czterech etapów: primary school, secondary school, further education i higher education. W wieku 11 lat większość uczniów kończy primary school i kontynuuje naukę w secondary school. Nauka na tych etapach jest podzielona na cztery stopnie (key stages), z których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów to GCSE (General Certificate of Secondary Education), istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę i zdawać maturę (GCE A-level).

Rodzaje szkół

Najwięcej jest na Wyspach szkół państwowych (state schools) - uczęszcza do nich 90 procent dzieci. Te szkoły są bezpłatne. Są trzy rodzaje szkół państwowych:

- szkoły kontrolowane przez władze lokalne, realizujące ich politykę i etos,

- szkoły kontrolowane przez członków zarządu szkoły, mające bardziej indywidualny charakter,

- szkoły finansowane przez prywatnych darczyńców.

Wśród darczyńców finansujących szkoły państwowe znajdują się kościoły, również kościół rzymskokatolicki. W tych szkołach, w nauczaniu i kulturze, można spodziewać się nacisku na wiarę.

Oprócz szkół państwowych w Wielkiej Brytanii istnieją również szkoły prywatne, w których rodzice opłacają czesne. Zdolnym uczniom pochodzącym z gorzej sytuowanych rodzin szkoły oferują stypendia.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Z wyprzedzeniem. Zapisy na rok szkolny 2008/2009 zaczynają się w listopadzie tego roku, a kończą w lutym następnego. Żeby zapisać dziecko do szkoły, trzeba wypełnić formularz aplikacyjny, publikowany przez lokalne władze. Aby go otrzymać, udaj się do swojego councilu . Formularz możesz też wypełnić w Internecie - informacje znajdziesz na stronie councilu. W formularzu trzeba wskazać trzy wybrane szkoły. Najbliższe placówki znajdziesz za pośrednictwem http://schoolsfinder.direct.gov.uk . Jeśli twoje dziecko nie zna angielskiego, zaznacz to w formularzu, w polu special educational needs. Dzięki temu dziecko będzie miało dodatkowe lekcje języka.

Do formularza trzeba dołączyć:

- dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka (paszport lub akt urodzenia),

- potwierdzenie adresu (rachunek za prąd, wodę, gaz itd. wystawiony na twoje nazwisko),

- dokument potwierdzający twoje prawa do opieki nad dzieckiem (akt urodzenia).

Szkoły katolickie wymagają dodatkowo:

- aktu chrztu,

- aktu ślubu kościelnego rodziców.

Dziecko zostanie przydzielone do jednej z trzech wybranych przez ciebie szkół lub - jeśli okaże się, że w żadnej z nich nie ma miejsc - zostanie ci zaproponowana inna placówka.

W brytyjskich szkołach obowiązują mundurki. Można je kupić w samej szkole lub w wyznaczonych przez szkołę sklepach, takich jak Asda, Tesco, Woolworths. Podręczniki, zeszyty i wszystkie przybory potrzebne dziecku do nauki zapewnia szkoła.

Różnice w systemie edukacyjnym między Polską i Wielką Brytanią

PolskaWielka Brytania
Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6 do 18 roku życia.Obowiązkowa nauka dotyczy dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat.Nauka w podstawówce zaczyna się o rok wcześniej niż w Polsce - kiedy dzieci mają 5 lat.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.Na Wyspach są trzy trymestry: jesienny, wiosenny i letni.
Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat - kończy się, gdy dzieci są w wieku 12 lat.Nauka w podstawówce również trwa sześć lat i kończy się w wieku 11 lat.
Po skończeniu szkoły podstawowej, wszystkie dzieci idą na trzy lata do gimnazjum, które kończą w wieku 15 lat.Z primary school dzieci idą do secondary school, którą kończą w wieku 16 lat i na tym kończy się obowiązkowa edukacja na Wyspach.
Po gimnazjum dzieci w Polsce muszą uczyć się dalej, do skończenia 18 roku życia. Mają do wyboru naukę w: 1) szkole zawodowej (2 lub 3 lata nauki, certyfikat przygotowania do zawodu), 2) liceum ogólnokształcącym (3 lata nauki zakończone egzaminem dojrzałości), 3) liceum profilowanym (3 lata nauki, matura i certyfikat zawodowy), 4) technikum (4 lata nauki, dyplom zawodowy i matura).Po ukończeniu secondary school brytyjskie nastolatki mogą, ale nie muszą kontynuować naukę w college'u. Po trzech latach zdają egzamin A Levels, będący odpowiednikiem polskiej matury.
Edukacja domowa

W Wielkiej Brytanii dość popularne jest uczenie dzieci w domu. Żeby edukować dziecko domowo nie trzeba być wykwalifikowanym nauczycielem. Dziecko nie musi realizować narodowego programu nauczania ani uczestniczyć w żadnych testach, ale rodzice są zobligowani przez prawo do zapewnienia swoim dzieciom edukacji w pełnym wymiarze godzin, odpowiedniej dla ich wieku, zdolności i umiejętności.

Żeby zająć się edukacją twojego dziecka w domu nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia ze szkoły lub od lokalnych władz, ale musisz poinformować szkołę na piśmie, że zabierasz dziecko z placówki.

Więcej informacji o edukacji domowej w Wielkiej Brytanii znajdziesz tutaj (serwis w języku angielskim): http://www.heas.org.uk/ .

Więcej o: