Akt urodzenia dziecka - jak zgłosić dziecko?

Użytkownik

 • 1 odpowiedzi

Odpowiedzi

 • Najczęściej będzie to zaświadczenie ze szpitala o narodzinach dziecka. Takie zgłoszenie powinno zawierać datę i miejsce urodzenia dziecka. Bez tego dokumentu nie można dokonać zgłoszenia w USC.

  Jeżeli rodzice dziecka są w związku małżeńskim, należy przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa.

  Gdy matka dziecka jest panną powinna przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia.

  W wypadku gdy matka dziecka jest wdową należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu męża. Jeżeli akty stanu cywilnego wymienione powyżej zostały sporządzone w USC, w którym ma miejsce zgłoszenie urodzenia, nie ma potrzeby ich przedstawiania.

  Konieczne jest przedstawienie kierownikowi USC dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającą urodzenie, oraz dokumenty tożsamości rodzicó

  Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak2

Zajść w ciążę

Zdrowie dziecka: alergie

Na Wasze pytania odpowiadają
 • Piotr Albrecht

  lekarz pediatra z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie

 • Piotr Dawid

  Specjalista ds. badań prenatalnych w Gyncentrum. Lekarz ginekolog-położnik.

 • Agnieszka Kurczuk-Powolny

  lekarz medycyny ze szpitala LUX MED w Warszawie oraz w przychodni CMP w Piasecznie

 • Rafał Kuźlik

  Specjalista położnictwa i ginekologii plastycznej ze Szpitala św. Anny w Warszawie

 • Wojciech Fąferko

  Lekarz stomatolog oraz właściciel Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach

 • Anna Tyszkiewicz

  Specjalista ds. Żywienia edukacyjnego programu "1000 pierwszych dni dla zdrowia"

 • Agata Kowalczyk

  Administratorka platformy poradnikowej_eDziecko.pl