1. I trymestr ci捫y

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ci捫y

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ci捫y

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok 篡cia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowan dat porodu lub dat urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Muzeum przysz這軼i w Linz"

Regulamin konkursu "Muzeum przysz這軼i w Linz". Prze郵ij rysunek autorstwa Twojego dziecka, kt鏎y przedstawia to, co mog這by by eksponatem w muzeum przysz這軼i w Linz.

§ 1. Postanowienia og鏊ne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Muzeum przysz這軼i w Linz” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚, prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 59944, kapita zak豉dowy 46 580 831 z wp豉cony w ca這軼i, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagr鏚 w Konkursie jest austria.info sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Kr鏊ewska 16, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi瑿iorc闚, prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000258319, NIP 5213390252, kapita zak豉dowy 100 000,00 z, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fan page'u serwisu eDziecko.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dost瘼nym pod adresem URL: https://www.facebook.com/edzieckopl/zwanym dalej „Fan Page’em” w dniach od 11 lipca 2019 do 25 lipca 2019 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowi您ki jego uczestnik闚 okre郵aj Regulamin oraz obowi您uj帷e przepisy prawa, z uwzgl璠nieniem przepis闚 prawa zapewniaj帷ych ochron konsument闚.

5. Regulamin Konkursu dost瘼ny jest na stronie serwisu eDziecko.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodp豉tne.

2. Uczestnikami Konkursu mog by tylko pe軟oletnie osoby fizyczne, posiadaj帷e pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, zamieszka貫 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b璠帷e rodzicami b康 opiekunami prawnym dziecka, kt鏎e jest autorem pracy konkursowej oraz spe軟iaj帷e pozosta貫 warunki okre郵one w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mog by pracownicy Organizatora i Fundatora, jak r闚nie ich ma鹵onkowie, dzieci, rodzice oraz rodze雟two.

4. Uczestnik zobowi您uje si do przestrzegania okre郵onych w Regulaminie zasad oraz spe軟ienia wszystkich warunk闚, kt鏎e uprawniaj go do udzia逝 w Konkursie.

5. Udzia w Konkursie mog wzi望 u篡tkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowi您uje si do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwi您ane z Konkursem powinny by kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udzia逝 w Konkursie.

1. Aby wzi望 udzia w Konkursie nale篡 w terminie od dnia 11 lipca 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 25 lipca 2019 do godziny 23:59, na Fan Page'u pod postem konkursowym zamie軼i w komentarzu zdj璚ie stworzonej przez dziecko pracy plastycznej na temat: „Co mog這by by eksponatem w muzeum przysz這軼i w Linz?”. Uczestnik mo瞠 zg這si do Konkursu prac dziecka, kt鏎ego jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Zg這szenia obejmowa mog wy陰cznie prace dzieci, kt鏎e w chwili dokonania zg這szenia nie uko鎍zy造 14 lat.

2. Zg這szenie pracy konkursowej nast瘼uje poprzez zamieszczenie zdj璚ia za pomoc funkcji „Dodaj komentarz”, w kt鏎ym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przes豉nia pracy konkursowej.

3. Ka盥y uczestnik Konkursu mo瞠 zg這si do Konkursu tylko jedn prace konkursow.

4. Po przes豉niu pracy konkursowej w spos鏏 okre郵ony w ust. 1 i 2, uczestnik nie mo瞠 dokonywa w niej 瘸dnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, 瞠 zg這szona przez niego praca konkursowa nie narusza przepis闚 prawa, ani prawem chronionych d鏏r os鏏 trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pe軟i uprawniony do zg這szenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa mo瞠 zosta opublikowana na stronach Serwisu, na stronach Fan Page’a, jak r闚nie na stronach innych serwis闚 internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwyci瘰kie prace konkursowe mog zosta opublikowane tak瞠 na stronie serwisu internetowego Fundatora i na koncie Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wy豉niania zwyci瞛c闚.

1. Zwyci瞛cy Konkursu zostan wy這nieni tylko spo鈔鏚 uczestnik闚, kt鏎zy spe軟iaj warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spo鈔鏚 prac konkursowych zg這szonych przez uczestnik闚, spe軟iaj帷ych warunki okre郵one w ust. 1 powy瞠j jury wska瞠:

a) laureata pierwszego miejsca, kt鏎emu zostanie przyznana nagroda okre郵ona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata drugiego miejsca, kt鏎emu zostanie przyznana nagroda okre郵ona w § 5 ust. 1 b);

c) laureata trzeciego miejsca, kt鏎emu zostanie przyznana nagroda okre郵ona w § 5 ust. 1 c).

3. W sk豉d jury wchodz pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wy豉niaj帷 nagrodzone prace, jury b璠zie si kierowa w szczeg鏊no軼i ich pomys這wo軼i, kreatywno軼i oraz estetyk.

4. Organizator do dnia 1 sierpnia 2019 roku zamie軼i na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestnik闚, wysy豉j帷 wiadomo嗆 za pomoc systemu komunikacji dost瘼nego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzony uczestnik zobowi您any jest niezw這cznie przekaza Organizatorowi w spos鏏 okre郵ony w zawiadomieniu dane niezb璠ne do przes豉nia nagrody tj. imi, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie s:

a) voucher o warto軼i 450 EURO uprawniaj帷y do 5 nocleg闚 w hotelu Ibis Styles (3*) dla rodziny 4 osobowej (2 osoby doros貫 i 2 dzieci poni瞠j 16 r..) z dwoma posi趾ami (wy篡wienie HB) w Linz w wybranym terminie w okresie od 1.08.2019 do 22.09.2020 – dla laureata pierwszego miejsca;

b) zestaw obejmuj帷y: plecak austria.info wype軟iony letnimi gad瞠tami: termos, r璚znik z mikrofibry, p堯cienna torba – dla laureata drugiego miejsca;

c) termos z logo austria.info – dla laureata trzeciego miejsca.

2. Zgodnie z art. 21.1. pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych, wolne od podatku dochodowego s: warto嗆 wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (og豉szanych) przez 鈔odki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a tak瞠 nagr鏚 zwi您anych ze sprzeda膨 premiow towar闚 lub us逝g - je瞠li jednorazowa warto嗆 tych wygranych lub nagr鏚 nie przekracza kwoty 2000 z. Je郵i zatem warto嗆 nagrody, o kt鏎ej mowa w ust. 1 a) powy瞠j, ustalona w oparciu o 鈔edni kurs Euro do PLN og這szony przez NBP na dzie roboczy bezpo鈔ednio poprzedzaj帷y dzie wyp豉ty nagrody przekroczy 2000 z, od nagrody tej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych zostanie pobrany zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 10% warto軼i nagrody. Stosownie do art. 41 ust. 7 laureat nagrody, o kt鏎ej mowa w ust. 1 a) powy瞠j obowi您any b璠zie wp豉ci Fundatorowi jako p豉tnikowi podatku kwot nale積ego zrycza速owanego podatku przed udost瘼nieniem nagrody. Przed wydaniem nagrody nagrodzony uczestnik obowi您any jest dokona przelewu w豉軼iwej kwoty nale積ego podatku na konto Fundatora. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest wykonanie powy窺zego obowi您ku.

3. Nagrody konkursowe zostan wydane wy陰cznie w postaci okre郵onej Regulaminem, bez mo磧iwo軼i wyp豉ty ich r闚nowarto軼i w got闚ce lub zamiany na inn nagrod rzeczow.

4. Voucher, o kt鏎ym mowa w ust. 1 a) zostanie przes豉ny drog mailow w formie pliku PDF lub drog pocztow. Przy czym szczeg馧y realizacji nagrody (w tym terminu pobytu) zostan ustalone przez Fundatora indywidualnie z nagrodzonym uczestnikiem.

5. Nagrody, o kt鏎ych mowa w § 5 ust. 1 b) i 1 c) zostan wys豉ne poczt lub poczt kuriersk w terminie 14 dni od dnia przes豉nia przez uczestnika wiadomo軼i zawieraj帷ej dane niezb璠ne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

6. Jeden uczestnik mo瞠 otrzyma w ramach Konkursu tylko jedn nagrod przewidzian Regulaminem.

§ 6. Post瘼owanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotycz帷e spraw zwi您anych z Konkursem nale篡 sk豉da na pi鄉ie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub poczt elektroniczn na adres konkursaustria@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Muzeum przysz這軼i w Linz”.

2. Reklamacje rozpatrywa b璠zie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowied w sprawie reklamacji zostanie przes豉na na adres wskazany w pi鄉ie zawieraj帷ym reklamacj.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestnik闚 Konkursu jest Agora S.A. z siedzib w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem mo積a si skontaktowa poprzez adres e-mail: konkursaustria@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczy inspektora ochrony danych, z kt鏎ym ka盥y uczestnik mo瞠 skontaktowa si poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych mo積a si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestnik闚 Konkursu s przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) („Rozporz康zenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstaw prawn przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz康zenia).

5. Dane osobowe uczestnik闚 Konkursu b璠 przekazywane podmiotom 鈍iadcz帷ym

Administratorowi us逝gi zwi您ane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy us逝g

informatycznych, a dane laureat闚 na potrzeby realizacji nagr鏚 (w tym wykonania obowi您k闚 podatkowych, wysy趾i) oraz publikacji wynik闚 Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestnik闚 b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezb璠nym dla dochodzenia ewentualnych roszcze wynikaj帷ych z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane b璠 przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przys逝guje prawo dost瘼u do jego danych oraz prawo 膨dania ich sprostowania, ich usuni璚ia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przys逝guje tak瞠 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przys逝guje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla cel闚 wskazanych w pkt 4a) i 4b) powy瞠j z przyczyn zwi您anych ze szczeg鏊n sytuacj uczestnika Konkursu. Dla cel闚 dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drog pisemn na adres siedziby Administratora lub elektroniczn na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezb璠ne do udzia逝 w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemo磧iwi przekazanie nagrody.

11. Powy窺ze postanowienia nie dotycz przetwarzania danych osobowych u篡tkownik闚 serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.

Wi璚ej o: