Który znany nauczyciel lub pedagog wypowiedział te słowa?

1 / 11

'W mojej klasie poezja jest nagrodą samą w sobie' - to zdanie wypowiedziała filmowa nauczycielka, a była nią:

2 / 11

'Strach przed imieniem wzmaga strach przed samą rzeczą' - te mądre słowa padły z ust:

3 / 11

'Carpe diem. Chwytajcie dzień, chłopcy. Uczyńcie wasze życie niezwykłym' - autorem tych słów jest...

4 / 11

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć - powiedział to...

5 / 11

'Nie ma kogoś takiego, jak zły uczeń, jest tylko zły nauczyciel. Nauczyciel mówi, uczeń robi' - autor tej sentencji to:

6 / 11

'Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil' - mówił tak...

7 / 11

'Pamiętajcie, chłopcy, że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach. Ja wam po prostu pootwieram głowy i naleję do nich oleju' - mówił swoim uczniom...

8 / 11

'Nie próbuj, rób albo nie rób, nie ma próbowania' - tak radził wybitny mentor, którym był...

9 / 11

'W języku angielskim nie ma dwóch bardziej krzywdzących słów niż dobra robota' - tak twierdził/twierdziła...

10 / 11

'Pomyśl, co mógłbyś zrobić, aby świat stał się lepszy, i wprowadź to w życie' - takie polecenie zadał/zadała swoim uczniom...

11 / 11

'Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować' - to myśl wybitnego pedagoga, którym był...