Co oznacza 'Quo vadis'? Z ilu ksiąg składa się 'Pan Tadeusz'? Potrafisz odpowiedzieć na te pytania?

1 / 15

Jaka kara spotkała Jagnę, bohaterkę powieści "Chłopi" Władysława Reymonta?

2 / 15

Kim są diabły w prologu "Kordiana"?

3 / 15

Co studiował w Warszawie Cezary Baryka, bohater powieści "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego?

4 / 15

Jak nazywał się sługa Kordiana?

5 / 15

Jak miała na imię lichwiarka, która stała się ofiarą Raskolnikowa?

6 / 15

Maćko z Bogdańca, bohater "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, był dla Zbyszka...

7 / 15

Z ilu ksiąg składa się "Pan Tadeusz"?

8 / 15

Którą porą roku zaczyna się powieść "Chłopi" Władysława Reymonta?

9 / 15

"Quo vadis" oznacza:

10 / 15

Jak nazywa się główny bohater powieści "Rok 1984"?

11 / 15

Jak nazywał się majątek, w którym rządcą był ojciec Zenona Ziembiewicza, bohatera powieści "Granica" Zofii Nałkowskiej?

12 / 15

Jak nazywała się kobieta, w której kochał się Werter, bohater powieści "Cierpienia młodego Wertera"?

13 / 15

Kto był przywódcą buntu przeciw arystokracji w dramacie Zygmunta Krasińskiego "Nie-Boska komedia"?

14 / 15

Jak nazywa się obóz, w którym głównie toczy się akcja utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?

15 / 15

Kim z zawodu był ojciec Tomasza Judyma?