Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 13

Z ilu ksiąg składa się "Pan Tadeusz"?

2 / 13

W lutym 1945 roku odbyła się konferencja:

3 / 13

Od 1975 do 1998 roku w Polsce było __ województw.

4 / 13

Człowiek ma __ kręgów szyjnych.

5 / 13

Kąt wklęsły ma:

6 / 13

Kulomb jest jednostką:

7 / 13

Tlen to pierwiastek o liczbie atomowej:

8 / 13

Wiersz "Śmierć pułkownika" poświęcony jest:

9 / 13

Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych był:

10 / 13

Które z województw nie graniczy z innym państwem?

11 / 13

Komórka prokariotyczna nie posiada:

12 / 13

Trzecia forma (past participle) czasownika leave to:

13 / 13

Na pytania o kim? o czym? odpowiada: