Czarne i białe to synonim czy antonim? Sprawdź się w quizie polonistycznym

1 / 13

Antonim słowa ''smutny'' to:

2 / 13

''Czasopismo'' i ''gazeta'' to:

3 / 13

Homonimami są wyrazy które:

4 / 13

''Luteranizm'' pochodzi od nazwiska Marcina Lutra, jest więc:

5 / 13

Wyraz polisemiczny to taki który:

6 / 13

Wyrażenie ''panie Piotrze, proszę podejść'' to przykład:

7 / 13

''Magnez'' i ''magnes'' oraz ''apostrof'' i ''apostrofa'' to:

8 / 13

Archaizmem jest wyraz:

9 / 13

Barbaryzm to inaczej:

10 / 13

Pleonazmem jest wyrażenie:

11 / 13

Oksymoronem nazywany:

12 / 13

Przykład neologizmu to:

13 / 13

Onomatopeja to inaczej: