''Na pewno'' czy ''napewno''? Sprawdź czy znasz zasady pisowni łącznej i rozdzielnej

1 / 14

Poprawnie zapisane słowo to:

2 / 14

Coś, co zdarza się raz na jakiś czas, zdarza się:

3 / 14

Dziecko, które nie ma jednego z rodziców, to:

4 / 14

Flaga Ukrainy jest:

5 / 14

Prawidłowy zapis to:

6 / 14

Krzesło stojące w centrum pokoju znajduje się...

7 / 14

Dwadzieścia pięć lat to inaczej:

8 / 14

Poprawnie zapisane słowo to:

9 / 14

Młode wiosenne liście mają kolor...

10 / 14

Ktoś, kto ma kłopoty ze wzrokiem, bywa...

11 / 14

Poprawnie zapisane słowo to:

12 / 14

Na powitanie powiemy:

13 / 14

Poprawnie zapisane słowo to:

14 / 14

Coś, co uległo znacznej zmianie, zmieniło się: