Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 12

Ruch Ziemi wokół Słońca to ruch:

2 / 12

Przywilej koszycki nadał:

3 / 12

Hel znajduje się w __ grupie tablicy Mendelejewa.

4 / 12

Według kolejności wykonywania działań, najpierw wykonujemy mnożenie lub dzielenie.

5 / 12

Trzecia forma czasownika "kłamać" (past participle) to:

6 / 12

Dopełnienie może być domyślne lub szeregowe.

7 / 12

Jowisz to __ planeta od Słońca.

8 / 12

Jednostką miary częstotliwości jest:

9 / 12

Reakcja zobojętniania zachodzi między kwasem a zasadą.

10 / 12

W chloroplaście zachodzi zjawisko fotosyntezy.

11 / 12

Trójporozumienie to sojusz między:

12 / 12

Autorem "Ślubów panieńskich" jest: