10 pytań i 5 religii. Czy przypasujesz pojęcie do odpowiedniej religii? Sprawdź się!

1 / 10

Prawosławie i protestantyzm to odłamy:

2 / 10

Wisznu czy Sziwa pojawiają się w:

3 / 10

Pojęcie "Dharma" należy kojarzyć z:

4 / 10

Ramadan to święty czas dla wyznawców:

5 / 10

Wyznawcy, której religii modlą się w meczetach?

6 / 10

Pojęcie "szariat" dotyczy:

7 / 10

Bramini to kapłani której religii?

8 / 10

A rabini?

9 / 10

Cztery Szlachetne Prawdy stanowią podstawę dla religii:

10 / 10

Talmud i Torę należy kojarzyć z: