Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 14

A, D, E, K to witaminy rozpuszczalne w:

2 / 14

"Mistrz i Małgorzata" jest powieścią szkatułkową.

3 / 14

W którym wieku miało miejsce zdobycie Bastylii?

4 / 14

Pęd ciała to __ masy i prędkości ciała.

5 / 14

Suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi:

6 / 14

Ile jest grup w układzie okresowym pierwiastków?

7 / 14

Najwyższym szczytem Stanów Zjednoczonych jest:

8 / 14

Onomatopeja to inaczej porównanie.

9 / 14

Kosmki jelitowe znajdują się w:

10 / 14

Na stepach występują mało żyzne gleby bielicowe.

11 / 14

Liczby wymierne można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego.

12 / 14

Rozbicie dzielnicowe zakończyło się za panowania:

13 / 14

Estry powstają w wyniku:

14 / 14

Indukcja magnetyczna ma związek z: