Coponiedziałkowy quiz szkolny

1 / 11

Symbolem przyspieszenia jest litera:

2 / 11

Autorką książki "Rogaś z Doliny Roztoki" jest:

3 / 11

W komórce bakterii nie znajduje się aparat Golgiego.

4 / 11

Si w układzie okresowym to:

5 / 11

Wybrzeże Staropruskie znajduje się w południowo-zachodniej części obwodu kaliningradzkiego oraz we wschodniej części Pobrzeża Gdańskiego.

6 / 11

Stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie α do długości przeciwprostokątnej to:

7 / 11

Pokój augsburski zawarto w:

8 / 11

Zuzi z Wielkanocą kojarzą się: sianie __ i __, którym ozdabia święconkę.

9 / 11

Liczba mnożeń w potęgowaniu (zapisywana na górze po prawej stronie podstawy) to:

10 / 11

Napoleon III został Cesarzem Francuzów w:

11 / 11

"Ogniem i mieczem" to __ część Trylogii napisanej przez Henryka Sienkiewicza.