Poznasz po obrazie Bacciarellego, który to władca Polski?