Poznasz po obrazie Bacciarellego, który to władca Polski?

1 / 12

Na tym obrazie jest ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli:

2 / 12

To pierwszy władca koronowany na Wawelu. Na obrazie widzimy:

3 / 12

Na tym obrazie jest:

4 / 12

To pierwszy elekcyjny król Polski, czyli:

5 / 12

Jego podobizna znajduje się ponad głowami osób spacerujących po placu Zamkowym w Warszawie. Na obrazie jest:

6 / 12

Zginął w bitwie gdy miał zaledwie 20 lat. To:

7 / 12

To pierwszy król Polski, czyli:

8 / 12

Przedostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów. To:

9 / 12

Kojarzony jest m.in. z listami pisanymi do ukochanej i Odsieczą Wiedeńską. Na obrazie jest:

10 / 12

Został królem Polski, ponieważ jego żona... nim była. Chodzi o:

11 / 12

Mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. To:

12 / 12

Został królem dzięki poślubieniu Anny Jagiellonki. To: