Z tymi zadaniami mierzyli się gimnazjaliści. A ty, zdałbyś egzamin gimnazjalny z matematyki?

1 / 11

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 15 cm i 20 cm. Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość:

2 / 11

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiadło 2 mężczyzn i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety. Autobus odjechał z przystanku, podróżowało nim:

3 / 11

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę. Czy stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 1/2 jest prawdziwe?

4 / 11

W ramach prac renowacyjnych odtworzono zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji - MCMXC. Po ilu latach od powstania odtworzono zegar?

5 / 11

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną. Zatem liczby x i y są różnych znaków.

6 / 11

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną. Zatem na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama.

7 / 11

W czytelni było 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. 10 proc. stolików dwuosobowych zastąpiono taką samą liczbą stolików czteroosobowych. O ile zwiększyła się liczba stolików czteroosobowych?

8 / 11

Dane są dwie liczby: a=8^5, b=4^5
Iloczyn a*b jest równy 32^10

9 / 11

A iloraz a/b jest równy 2^5 (przypominamy a=8^5, b= 4^5)

10 / 11

W ciągu pierwszej godziny marszu turyści pokonali pewien odcinek trasy. W każdej kolejnej godzinie dystans był o 0,5 km krótszy od tego z poprzedniej godziny. W ciągu 5 godzin turyści przeszli 17,5 km. A w pierwszej godzinie?

11 / 11

Pole podstawy walca jest równe 36π, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy. Wysokość tego walca jest równa:

Zobacz inne quizy: