Tych przysłów często używa się na co dzień. Ale czy na pewno wiesz, co oznaczają?

Używamy ich bardzo często, ale czasem ich znaczenie może nie być do końca jasne.