hymn

  • Hymn Polski - obecne brzmienie, tekst oryginalny, ile zwrotek

    Hymn Polski - obecne brzmienie, tekst oryginalny, ile zwrotek

    Hymn Polski, "Mazurek Dąbrowskiego", to jeden z symboli państwowych, które w życiu narodu pełnią ważną rolę. Ta pieśń patriotyczna od początku budziła entuzjazm i trafiała do serc Polaków - dziś zna ją (a na pewno powinien) każdy. Hymn Polski w wersji oficjalnej różni się oryginału. Jak brzmią obydwa zapisy?