Imiona dla dzieci

Cyryl

Pochodzenie i znaczenie imienia

ang. Cyril, franc. Cyrille, hiszp. Cirilo
Imię Cyryl wywodzi się od greckiego imienia Kirillos, oznaczającego pana, władcę lub należącego do Boga. Do nas dotarło poprzez łacińską formę Cyrillus. W Polsce imię to znane było już od końca X w. Dziś nosi je 745 Polaków (w 2001 r. - 1070).

Znane osoby noszące to imię

Święty Cyryl (ok. 827-869) - brat Metodego, misjonarz pochodzenia greckiego. Jest współpatronem Europy i wszystkich narodów słowiańskich, wzywany także w czasie burzy. Od 863 r. prowadził wraz z bratem pracę misyjną na Morawach. Stworzył głagolicę, najstarsze pismo słowiańskie, z którego wywodzi się dzisiejsza cyrylica. Wraz z Metodym przełożyli Biblię na język staro-cerkiewno-słowiański, który wprowadzili do liturgii lokalnego Kościoła. Kult Cyryla i Metodego rozwijał się od IX w. w Rzymie, w Polsce od końca XIII w. W 1436 r. zostali patronami i apostołami Królestwa Polskiego. W ikonografii św. Cyryl przedstawiany jest w stroju biskupa lub w todze profesora, w ręku często trzyma księgę pisaną cyrylicą.
Wspomnienie Cyryla i Metodego obchodzone jest 14 lutego, a w Kościele prawosławnym 11 maja.

8 VIII; 28 X; 9 II; 14 II; 18 III; 29 III; 27 VI; 30 VI; 7 VII; 9 VII; 22 VII