1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Rita

ang. Rita, franc. Rita, hiszp. Rita
Imię Rita powstało od zdrobnienia imion zakończonych na -rita, zwłaszcza od imienia Margarita. W Polsce imię Rita noszą 2792 osoby (w 2001 r. - 3689). Bardzo rzadko używana jest także forma Ryta.

Znane osoby noszące to imię

Święta Rita z Cascii
- patronka od spraw trudnych i beznadziejnych. Wzywana podczas trudnych egzaminów i w chorobach z wysypką i krostami. Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do klasztoru św. Marii Magdaleny w Casci. Przez 15 lat, aż do śmierci, była naznaczona stygmatem otwartej rany na czole z korony cierniowej. Jeszcze za życia wsławiła się wieloma cudami. Szklana trumna z jej ciałem w nienaruszonym do dziś stanie znajduje się w bazylice w Casci i przyciąga wielu pielgrzymów z całego świata. Święta Rita jest czczona szczególnie we Włoszech, Ameryce Południowej, a także we Francji. W ikonografii przedstawiana jest w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole.
Wspominana jest 22 maja.

29 IV; 22 V; 16 VII