1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Imiona dla dzieci

Imiona dziewczynek
Imiona chłopców

Hipolit

Pochodzenie i znaczenie imienia

ang. Hippolyt, Hippolytus, franc. Hippolyte, hiszp. Hipolito
Hipolit jest imieniem pochodzenia greckiego, utworzonym ze słów hippos, czyli koń, i lytos - puscić wolno. W Polsce mieszka dziś 711 Hipolitów (w 2001 r. - 2048).

Znane osoby noszące to imię

Święty Hipolit Rzymski (ur. przed 170-235) - antypapież, teolog, kronikarz, pisarz starochrześcijański. Był zwolennikiem rygoryzmu etycznego. Oskarżał papieża Kaliksta o zbytnią tolerancję dla heretyków oraz pobłażliwość wobec grzeszników. W 217 r. w Rzymie ogłosił się biskupem nielicznej grupy schizmatyckiej, stąd uznawany jest za pierwszego antypapieża. W 235 r. podczas prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Maksymina Traka wraz z ówczesnym papieżem Poncjanem zesłano go na Sardynię, gdzie obaj zginęli. Pozostawił po sobie m.in. ?Kroniki? opisujące dzieje od stworzenia świata do 234 r., oraz ?Tradycję apostolską?, która stała się źródłem wiedzy o dawnej liturgii rzymskiej. Święty Hipolit jest patronem personelu więziennego i opiekunem koni. Wzywany jest w wypadku słabości fizycznej. W ikonografii przedstawia się go jako uczonego siedzącego na katedrze, w ręku zwykle trzyma zwój piśmienny.
Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 13 sierpnia, a w Kościele wschodnim 30 czerwca.

16 I; 3 II; 20 III; 13 VIII; 22 VIII; 21 IX